Truy cập nội dung luôn

Văn bản mới ban hành

Số hiệu Trích yếu nội dung Cơ quan Ngày ban hành
1616/SYT-NVD V/v: Chất lượng thuốc viên nén PHARCOTER SĐK: VD-14429-11, Số lô: 20011. Phòng nghiệp vụ dược 16/09/2021
318/QĐ-SYT Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc"; Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược 17/05/2021
768/QĐ-SYT Cấp đáp ứng, duy trì đáp ứng Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược 14/09/2021
767/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược 14/09/2021
755/QĐ-SYT Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt (BS Trần Văn Duy) Phòng nghiệp vụ Y 10/09/2021
758/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt (BS Nguyễn Mạnh Cường) Phòng nghiệp vụ Y 10/09/2021
756/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phòng khám chuyên khoa phụ sản (BS Nguyễn Thị Bổn) Phòng nghiệp vụ Y 10/09/2021
1590/SYT-VP tổ chức tết Trung thu năm 2021 Văn phòng sở Y Tế 13/09/2021
1594/SYT-NVD tham gia tư vấn, thẩm định hồ sơ đấu thầu trang thiết bị y tế Phòng nghiệp vụ dược 13/09/2021
743/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK khu vực Leng Su Sìn) Phòng nghiệp vụ dược 08/09/2021