Truy cập nội dung luôn

Văn bản mới ban hành

Số hiệu Trích yếu nội dung Cơ quan Ngày ban hành
: 1255/SYT-VP V/v kiểm tra, rà soát về an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu KCB BHYT trên toàn quốc Văn phòng sở Y Tế 29/07/2021
1226/SYT-NVD V/v: Đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc, vật tư phòng chống dịch bệnh Covid -19 Phòng nghiệp vụ dược 22/07/2021
1223/SYT-TTr Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ Phòng nghiệp vụ dược 22/07/2021
1222/SYT-NVD V/v: Điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu năm 2021 - 2022 (lần 02). Phòng nghiệp vụ dược 22/07/2021
1221/SYT-NVD V/v: Thực hiện 02 Văn bản mới ban hành của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược 22/07/2021
1203/SYT-NVD V/v: Làm rõ việc cung ứng vật tư đã trúng thầu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Phòng nghiệp vụ dược 20/07/2021
598/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận duy trì đáp ứng "Thực hành tốt Phân phối thuốc", Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược 20/07/2021
1158/SYT-NVD V/v: Hướng dẫn tra cứu kết quả đấu thầu trên Cổng công khai của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược 14/07/2021
1142/SYT-NVD V/v: Điều chuyển thuốc để hỗ trợ Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ chống dịch COVD-19. Phòng nghiệp vụ dược 12/07/2021
1142/SYT-NVD V/v: Điều chuyển thuốc để hỗ trợ Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ chống dịch COVD-19 Phòng nghiệp vụ dược 12/07/2021