Hội nghị trực tuyến sử dụng một số phần mềm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

17/09/2021

Sáng 14/9, Cục công nghệ thông tin - Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến sử dụng một số phần mềm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm cầu thuộc 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu của Bộ Y tế có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế; Bộ Thông tin và truyền thông cùng chuyên viên một số Vụ, Cục của 2 Bộ. Đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế chủ chì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị Trực tuyến tại điểm cầu Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Trong thời gian qua, Việt Nam đã khẩn trương phát triển nhiều ứng dụng và tích cực sử dụng có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó hiện có 3 ứng dụng chính đang được sử dụng mang lại hiệu quả cao trong công tác khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào các trụ sở, địa điểm công cộng gồm: Ứng dụng NCOVI; VHD và Bluezone. Các ứng dụng đã và đang giúp cho ngành Y tế theo dõi, giám sát, quản lý và điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên phạm vi toàn quốc được tốt hơn. Người dân khi tham gia khai báo bằng các ứng dụng trên sẽ thuận tiện hơn và được quản lý, theo dõi sức khoẻ tốt hơn.

Hiện nay, nhiều hệ thống phần mềm y tế công nghệ đang tiếp tục được triển khai và ứng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

​Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật các nội dung về: Hướng dẫn khai thác dữ liệu Hệ thống quản lý khai báo y tế; Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý thu mẫu, trả kết quả xét nghiệm; Giới thiệu và triển khai phần mềm tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình dịch COVID-19.

​Kết thúc Hội nghị tập huấn, đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã yêu cầu các bộ phận chuyên môn liên quan trong ngành Y tế nghiêm túc tiếp thu nội dung tập huấn và thực hiện triển khai, ứng dụng các phần mềm đạt hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.