Tin tức trong ngành

Giao ban trực tuyến công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2021

29/07/2021

Tập huấn công tác chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế chi viện phòng, chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh

29/07/2021

Tập huấn sử dụng khai thác phần mềm hồ sơ công việc TDOFFICE

29/07/2021

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ KIỂM TRA CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 5, NĂM 2021

28/07/2021