ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI TRUYỀN THÔNG – SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG – DINH DƯỠNG LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022 - 2025

04/08/2022

Chiều 3/8, Chi bộ Khối Truyền thông – Sức khỏe môi trường – Dinh dưỡng thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Lường Văn Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Đoàn Ngọc Hùng, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Khối Truyền thông – Sức khỏe môi trường – Dinh dưỡng luôn đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo các khoa chuyên môn tích cực chủ động trong thực hiện các hoạt động chuyên môn được giao, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ y tế. Nhiệm kỳ qua, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được triển khai tích cực bằng nhiều hình thức qua các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi thuộc chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh”, hàng năm tổ chức giám sát, hỗ trợ chuyên môn tuyến huyện triển khai ngày hội vệ sinh cấp xã, hướng dẫn hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; công tác quản lý chất lượng nước, quản lý chất thải y tế được triển khai hiệu quả; công tác y tế trường học được chú trọng, tổng số trường được giám sát hoạt động y tế trường học trên 400 trường/năm; hoạt động cân đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi được thực hiện tại 129/129 xã, phường, thị trấn, tỷ lệ trẻ 6-60 tháng tuổi được uống bổ sung vitamin A liều cao đạt trên 96%. Chi bộ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt thường kỳ hàng tháng của chi bộ, xây dựng nội dung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với học tập làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh như chấp hành ngày giờ công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thái độ phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm cùng những giải pháp thực hiện.

Đồng chí Lường Văn Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lường Văn Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Chi bộ Khối Truyền thông – Sức khỏe môi trường – Dinh dưỡng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là công tác truyền thông đã chủ động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực y tế trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chỉ tiêu các hoạt động được giao để lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ và các bộ phận thực hiện tốt công tác chuyên môn, góp phần tích cực vào công tác Kiểm soát bệnh tật trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lường Văn Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội lần 2 đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Vũ Văn Kiên, Trưởng khoa Sức khỏe môi trường - Bệnh nghề nghiệp – Y tế trường học, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng, Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi bộ Khối Truyền thông – Sức khỏe môi trường – Dinh dưỡng nhiệm kỳ 2022 - 2025