Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm làm việc tại tỉnh Điện Biên

11/05/2022

Thực hiện Quyết định số 783/QĐ-BCT ngày 22/4/2022 của Bộ Công Thương về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 (Từ ngày 15/4/2022 đến 15/5/2022). Ngày 10/5, Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương (Đoàn kiểm tra số 6) đã làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Điện Biên về an toàn thực phẩm trong dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về Vệ sinh an toàn thực phẩm phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh ATTP, thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đã được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền.

Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo đảm ATTP theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới. Kịp thời quán triệt, tuyên truyền và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ chung. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó khăn, đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, góp phần giữ vững, ổn định thị trường.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, các quy định của pháp luật về ATTP được triển khai thường xuyên, góp phần từng bước làm thay đổi nhận thức, ý thức, trách nhiệm về bảo đảm ATTP của các cấp chính quyền, các cơ sở thực phẩm và người tiêu dùng.

Công tác thanh, kiểm tra, giám sát tại các cơ sở thực phẩm được triển khai thực hiện đạt hiệu quả; các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP được phát hiện, xử lý và nhắc nhở kịp thời.

Hoạt động giám sát ô nhiễm thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm được chỉ đạo triển khai quyết liệt; ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm từng bước được thay đổi rõ rệt. Tình hình ngộ độc thực phẩm trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022 được kiểm soát chặt chẽ không xảy ra các ca, vụ ngộ độc thực phẩm, không có tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Tại buổi làm việc, các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh đã nêu ra những thuận lợi, khó khăn trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.

Đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá cao công tác triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 của tỉnh Điện Biên. Thời gian tới Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương đã đề nghị Ban chỉ đạo về ATVSTP của tỉnh thực hiện:

Tiếp tục chỉ đạo triển khai phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 đạt mục tiêu theo chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm, thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành; xử lý nghiêm vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trên địa bàn; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm; thông tin về cơ sở chấp hành tốt quy định về an toàn thực phẩm, cơ sở bán thực phẩm an toàn để người dân biết lựa chọn thực phẩm an toàn.

Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bố trí nguồn lực để đảm bảo kiểm soát và xử lý khi có ngộ độc thực phẩm.

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Chiều cùng ngày Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên