Giám đốc Sở Y tế kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng, cải tạo, nâng cấp, Trung tâm Pháp y, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên.

28/11/2022

Sáng ngày 28/11/2022, đoàn công tác của Sở Y tế do đồng chí Giám đốc Phạm Giang Nam làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng, cải tạo trụ sở Trung tâm pháp y; công trình xây dựng, cải tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên. Cùng đi có các đồng chí trong Ban giám đốc Sở, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Sở Y tế.

Đoàn công tác kiểm tra công trình cải tạo nâng cấp trụ sở Trung tâm Pháp Y, qua kiểm tra công trình đảm bảo chất lượng và đạt tiến độ theo yêu cầu. Đồng chí Giám đốc đã chỉ đạo bên thi công, các đội xây dựng phải đảm bảo công tác an toàn trong thi công đồng thời có kế hoạch chi tiết để xây dựng công trình và sửa chữa các hạng mục đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Đối với gói thầu Xây lắp các hạng mục công trình thực hiện giai đoạn 2021-2025 thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn II). Được khởi công từ ngày 15/11/2022, đồng chí Giám đốc Sở đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại công trình và nhắc nhở bên thi công nhiều lần về việc công trình thi công chậm tiến độ so với thời gian thực hiện hợp đồng, chưa đáp ứng được việc tập kết nhân lực, máy móc, trang thiết bị chính cho việc xây dựng công trình.

Đối với gói thầu cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Trường Cao đẳng Y tế. Đồng chí Giám đốc chỉ đạo trực tiếp Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên là chủ đầu tư, chỉ đạo bên thi công cần có kế hoạch chi tiết, tăng nhân lực làm việc, chia theo ca kíp để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch.

Một số hình ảnh Đoàn công tác của Sở Y tế do đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc cùng đoàn đã kiểm tra trực tiếp các công trình: Ttụ sở Trung tâm Pháp Y; Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên