Hội đàm trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực y tế giữa Sở Y tế tỉnh Điện Biên với Sở Y tế 3 tỉnh Bắc Lào

29/06/2022

Từ ngày 26 - 29/6, tại tỉnh Phông-Sa-Lỳ nước CHDCND Lào, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Điện Biên do BSCKII Vừ A Sử, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn tham dự Hội đàm trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực y tế với Sở Y tế 3 tỉnh: Phông-Sa-Lỳ, U-Đôm-Xay, Luông-Pha-Bang, nước CHDCND Lào.

Các đại biểu tham dự Hội đàm tại tỉnh Phông-Sa-Lỳ nước CHDCND Lào

Tại buổi Hội đàm, Sở Y tế tỉnh Điện Biên cùng Sở Y tế 3 tỉnh Bắc Lào đã đánh giá kết quả hợp tác y tế trong thời gian qua. Phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Sở Y tế tỉnh Điện Biên và ngành Y tế 3 tỉnh Bắc Lào đã cùng nhau trao đổi, thống nhất nội dung và ký kết biên bản Hội đàm. Theo đó, các bên tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt, toàn diện, trong đó chú trọng tăng cường hoạt động hợp tác về phòng, chống dịch bệnh; công tác khám chữa bệnh; công tác Dược và công tác đào tạo cán bộ.

Một số hình ảnh ký kết biên bản Hội đàm giữa Sở Y tế tỉnh Điện Biên và Sở Y tế 3 tỉnh Bắc Lào