Hội nghị phổ biến Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH-15

19/05/2023

Ngày 18/5/2023, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH-15. Dự và chỉ đạo hội nghị tại Điểm cầu Bộ Y tê có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. Hội nghị kết nối với điểm cầu của 62 tỉnh, thành phố. Điểm cầu Sở Y tế tỉnh Điện Biên có sự tham dự của BSCKII Vừ A Sử, Phó Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Sở Y tế; đại diện lãnh đạo và cán bộ phòng kế hoạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế thành phố, huyện Điện Biên, Mường Ảng, Điện Biên Đông; Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh; Phòng khám đa khoa Thanh Hải, Bình An và 2 điểm cầu tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, Mường Chà.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Luật khám bệnh, chữa bệnh đã được Quốc hội thông qua ngày 09/01/2023, sau khi đã được xem xét và thảo luận tại 3 kỳ họp thay thế cho Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009. Nhiều nội dung mới của Luật thể hiện sự tiến bộ trong việc tiếp cận và tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc khám bệnh, chữa bệnh trên quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm, công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển. Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi lần này cũng đã tháo gỡ một số vưỡng mắc, giải quyết những bất cập, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với bối cảnh thực tế thể hiện rõ chính sách ưu tiên trong khám bệnh, chữa bệnh. Một trong những điểm mới quan trọng về quản lý, về hành nghề đó là luật đã quy định việc tổ chức thi, đánh giá, nâng tay nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề do Hội đồng hành nghề Y khoa Quốc gia thực hiện. Luật cũng đã bổ sung thêm loại hình cơ sở cấp cứu ngoại viện, bên cạnh đó luật đã quy định phân cấp quản lý cấp giấy phép hoạt động với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong đó Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc bao gồm cả bệnh viện tư nhân trên địa bàn quản lý bắt đầu từ năm 2027. Một số nội dung liên quan đến xây dựng tiêu chuẩn và đánh giá chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng đã được điều chỉnh theo mục tiêu chuẩn chất lượng phân loại mang tính bắt buộc.

Để luật khám bệnh, chữa bệnh được thực thi theo đúng lộ trình Bộ Y tế đề nghị các vụ, cục thuộc Bộ Y tế khẩn trương xây dựng nội dung nghị định, thông tư, quyết định, các đề án đã được phân công bảo đảm đúng tiến độ để có thể thực thi luật khám bệnh, chữa bệnh ngay khi luật có hiệu lực thi hành từ 01/01/2024. Đề nghị các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức và đơn vị địa phương có liên quan tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình soạn thảo các văn bản hướng dẫn, các đề án có liên quan, bảo đảm các quy định hướng dẫn ít nhất có tính khả thi, phù hợp và đúng các quy định của pháp luật. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân xây dựng kế hoạch và tiếp tục phổ biến các nội dung của luật khám bệnh, chữa bệnh để bảo đảm người hành nghề, các tổ chức, cá nhân tham gia hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hiểu đúng, làm đúng các quy định về pháp luật khám bệnh, chữa bệnh. Trong quá trình thực hiện nếu xuất hiện những khó khăn, vưỡng mắc thì báo cáo và đề xuất giải pháp để kịp thời tháo gỡ.

Các đại biểu tham dự tại Điểm cầu Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Tại Hội nghị các đại biểu cũng được nghe Giới thiệu về Luật Khám bệnh, chữa bệnh; quy định về đánh giá năng lực hành nghề và cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh; quy định về tài chính y tế trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15.

Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH-15, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 09/01/2023, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, Luật gồm 12 chưowng với 121 điều.