HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LIÊN THÔNG DỮ LIỆU GIẤY CHỨNG SINH, GIẤY BÁO TỬ, GIẤY KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE PHỤC VỤ ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ

23/03/2023

Chiều ngày 22/3, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn hướng dẫn liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06 của Chính phủ. GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Tham Dự hội nghị tại Điểm cầu tỉnh Điện Biên có BSCKII Vừ A Sử, Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế  chủ trì hội nghị triển khai liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe theo Đề án 06 của Chính phủ.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được hướng dẫn triển khai cấp giấy chứng sinh điện tử; hướng dẫn tạo lập và liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cấp, liên thông, cơ sở dữ liệu.

Theo đó, ở nhóm tiện ích số 1 thuộc Đề án 06, Bộ Y tế có nhiệm vụ liên thông 3 dịch vụ công liên quan gồm: liên thông giấy chứng sinh cấp tại cơ sở khám, chữa bệnh bao gồm các hoạt động đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông giấy báo tử tại cơ sở khám, chữa bệnh bao gồm các hoạt động đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí; liên thông Giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Đề án 06 mang tính đột phá trong hoạt động chuyển đổi số, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân và công tác quản lý hành chính nhà nước. Việc liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06 của Chính phủ là việc làm hết sức cần thiết.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Vì vậy, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến nhằm hướng dẫn, trao đổi những vướng mắc kỹ thuật trong quá trình triển khai để khắc phục, hoàn thiện hơn. Các sở y tế, y tế ngành bám sát nhiệm vụ của Đề án 06, hoàn thành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai; tham mưu lồng ghép các hoạt động của đề án vào các kế hoạch hoạt động của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc giám sát, có chế tài đối với những đơn vị không thực hiện nghiêm túc. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, cần tiếp tục triển khai, xây dựng quy trình triển khai từ cung cấp dịch vụ - cấp giấy - liên thông dữ liệu (API), bảo đảm 100% dữ liệu được liên thông đúng thời gian, chính xác.