HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "GIA ĐÌNH BÌNH AN - XÃ HỘI HẠNH PHÚC"

23/06/2022

Ngày Gia đình Việt Nam được bắt đầu từ ngày 4/5/2001 khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg. Trong quyết định này nêu rõ, ngày 28/6 hàng năm sẽ được lấy là Ngày Gia đình Việt Nam.

Gia đình là một phần của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, đồng thời còn là môi trường quan trọng trong việc hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.

“Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” sẽ là chủ đề kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022 và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (15/5 - 30/6) năm 2022. Ngày Gia đình Việt Nam gắn với Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia là hoạt động ý nghĩa, tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Đồng thời đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng xã hội nhằm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Thông điệp truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình

Thông điệp về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng trong gia đình

- Yêu thương và chia sẻ để xây dựng hạnh phúc gia đình;

- Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực;

- Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em;

- Bạo lực gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn hiện nay;

- Bạo lực gia đình làm gia tăng các vụ án hình sự;

- Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng xã hội hạnh phúc;

- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình;

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng;

- Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật;

- Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật;

- Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội;

- Bạo lực gia đình vi phạm nghiêm trọng đến quyền con người;

Thông điệp về văn hóa gia đình, giá trị gia đình và giáo dục gia đình

- Gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi người;

- Phát huy vai trò của ông bà, cha mẹ trong giáo dục giá trị gia đình cho con cháu;

- Văn hóa là động lực của phát triển, văn hóa gia đình là cội nguồn của văn hóa dân tộc;

- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc;

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;

- Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền;

- Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc;

- Gia đình là pháo đài, thành viên gia đình là chiến sỹ trong phòng, chống dịch bệnh;

- Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương;

- Giá trị gia đình là giá trị cốt lõi góp phần hình thành giá trị văn hóa dân tộc;

- Gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, cần chú trọng giáo dục giá trị gia đình.

Thông điệp về công tác gia đình

- Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững;

- Hãy xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội;

- Hãy xây dựng gia đình là lá chắn tin cậy cho các thành viên gia đình;

- Công tác gia đình là cầu nối đưa chính sách vào cuộc sống;

- Xây dựng gia đình hạnh phúc là nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình trong tình hình mới;

- Nâng cao trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ của công tác gia đình;

- Xây dựng quốc gia hạnh phúc cần bắt đầu từ xây dựng gia đình hạnh phúc;

- Quan tâm đến công tác gia đình cần cụ thể hóa bằng hành động.