NGÀY 07/5, ĐIỆN BIÊN GHI NHẬN THÊM 9 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI VI RÚT SARS - CoV-2

08/05/2022

Tính từ 18h00 ngày 06/5/2022 đến 18h00 ngày 07/5/2022 Điện Biên ghi nhận thêm 09 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2. tại cộng đồng trên địa bànThành phố Điện Biên Phủ.

Như vậy, lũy tích số bệnh nhân mắc COVID-19 từ ngày 01/01/2022 đến 18h00 ngày 07/5/2022 là 87.323 bệnh nhân, trong đó: Thành phố Điện Biên Phủ (26.801); Huyện Điện Biên (18.540); Huyện Điện Biên Đông (4.299); Huyện Mường Ảng (6.752); Huyện Tuần Giáo (9.948); Huyện Tủa Chùa (5.219); Huyện Mường Chà (3.121); Thị xã Mường Lay (3.230); Huyện Nậm Pồ (5.174); Huyện Mường Nhé (4.220); nhập cảnh (19).

Luỹ tích số bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tính từ ngày 05/02/2021 đến 18h00 ngày 07/5/2022 là 87.957 bệnh nhân; điều trị khỏi và xuất viện 87.776 bệnh nhân; đang điều trị 161 bệnh nhân.

Tổng số bệnh nhân tử vong lũy tích: 20 bệnh nhân (trong đó thành phố Điện Biên Phủ 05; huyện Điện Biên 05; huyện Điện Biên Đông 01; huyện Mường Ảng 01; huyện Tuần Giáo 03; huyện Tủa Chùa 01; huyện Mường Chà 02; huyện Nậm Pồ 02).