SỞ Y TẾ KIỂM TRA CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH SỬ DỤNG CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP THEO ĐỀ ÁN 06 TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH NGÀNH Y TẾ

13/10/2022

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-SYT ngày 13/5/2022 của Sở Y tế về Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 134/KH-SYT ngày 10/5/2022 của Sở Y tế về Kế hoạch Kiểm tra công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng, công tác triển khai khám chữa bệnh sử dụng căn cước công dân.

Sáng 11/10, Đoàn Kiểm tra Đề án 06 tỉnh do đồng chí Phạm Giang Nam – Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác khám chữa bệnh (KCB) sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp theo Đề án 06 tại các cơ sở khám chữa bệnh ngành Y tế. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Chu mạnh Cường – Đội trưởng đội Hướng dẫn công tác Đăng ký Quản lý căn cước công dân - Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính Công an tỉnh, đồng chí Cao Văn Long – Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Điện Biên.

Đoàn kiểm tra thực tế công tác triển khai KCB sử dụng CCCD gắn chíp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Y học Cổ truyền và Trung tâm Y tế Thành phố. Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả bước đầu tại các đơn vị kiểm tra. Tại các cơ sở KCB đã bố trí nhân viên tiếp đón, tuyên truyền, công khai niêm yết quy trình KCB sử dụng CCCD gắn chíp, tư vấn hướng dẫn người bệnh sự thuận tiện khi khám chữa bệnh sử dụng CCCD gắn chíp. Các đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp khảo sát, đánh giá hiện trạng thực hiện triển khai các trang thiết bị phần cứng, các nền tảng ứng dụng nâng cấp hệ thống phần mềm KCB để đáp ứng yêu cầu thực hiện KCB sử dụng CCCD gắn chíp. Kết quả khi đưa và thực hiện triển khai một số CSKB đã giảm nhân lực, thời gian tiếp đón khi người dân khi đi KCB sử dụng CCD gắn chíp nâng cao chỉ số hiện đại hóa hành chính tại cơ sở KCB.

Bên cạnh các kết quả đạt được trong thực hiện triển khai KCB sử dụng CCCD gắn chíp tại các cơ sở còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc người bệnh khi đi khám bệnh chưa nắm được quy trình thực hiện KCB Bảo hiểm y tế (BHYT) bằng CCCD gắn chíp hoặc mã định danh cá nhân. CCCD của nhiều người dân chưa được tich hợp đầy đủ thông tin dữ liệu BHYT ; Thông tin giữa thẻ BHYT và CCCD còn chưa chính xác và đồng nhất như: ngày, tháng, năm sinh; họ và tên; nơi đăng ký KCB ban đầu; thiếu ký tự chữ trong họ tên của bệnh nhân... gây rất nhiều khó khăn cho các cơ sở y tế khi thực hiện khám, chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp. Do đó tỷ lệ thực hiện KCB bằng CCCD tại các cơ sở y tế chưa cao;

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc các thành viên của đoàn kiểm tra Công An tỉnh, BHXH tỉnh ghi nhận đánh giá sự vào cuộc quyết liệt của Lãnh đạo ngành Y tế và các Cơ sở KCB trong việc thực hiện triển khai Đề án 06 đặc biệt việc triển khai các giải pháp, nền tảng công nghệ áp dụng trong việc KCB sử dụng CCD gắn chíp góp phần vào thành tích chung của tỉnh trong triển khai thực hiện ĐA 06. Đoàn kiểm tra cũng tiếp thu những ý kiến khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện KCB CCCD gắn chíp tại cơ sở KCB và thống nhất sẽ tháo gỡ trong thời gian tới. Đoàn công tác đề xuất Lãnh đạo Ngành Y tế tiếp tục quan tâm đôn đốc chỉ đạo triển khai hệ thống KCB sử dụng CCCD gắp chíp một cách liên thông đồng bộ tại các cơ sở KCB đặc biệt là tại trạm Y tế xã, phường để nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Giang Nam – Giám đốc Sở Y tế cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ giữa Công An tỉnh, BHXH tỉnh trong triển khai ĐA 06 thuộc lĩnh vực Y tế và ghi nhận đánh giá cao chủ động của một số cơ sở KCB trong việc triển khai nền tảng ứng dụng KCB sử dụng CCCD gắn chíp đáp ứng nhu cầu triển khai Đề án 06 bên cạnh đó còn một số cơ sở KCB chưa vào cuộc quyết liệt trong triển khai thực hiện. Để đề án thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới đồng chí Giám đốc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

1. Nêu cao tinh thần nhận thức của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện ĐA 06; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của ĐA 06

2. Đầy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông với các hình thức phong phú đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm bắt được tiện ích của việc KCB bằng thẻ CCCD gắn chíp.

3. Triển khai đầu tư nâng cấp hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các nền tảng ứng dụng đảm bảo tính liên thông đồng bộ tại các cơ sở KCB, giảm bớt thời gian, thủ tục hành chính của người dân khi đi KCB sử dụng CCCD gắn chíp nâng cao chất lượng chỉ số hài lòng của người bệnh khi đi KCB tại các cơ sở Y tế.

4.  Đề nghị Công an tỉnh và BHXH tỉnh phối hợp nâng cao tỷ lệ người dân được cấp CCCD gắn chíp tích hợp đồng bộ dữ liệu BHYT của người dân với dữ liệu dân cư của người dân trên địa bàn tỉnh để cơ sở KCB thực hiện tiếp nhận khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD có gắn chíp để người dân được thuận tiện nhất.

Hình ảnh: Đoàn kiểm tra triển khai thực hiện KCB sử dụng CCCD gắn chíp tại các cơ sở KCB ngành Y tế