Thư mời chào giá mua hoá chất, sinh phẩm chuẩn 2024 của TTYT huyện Mường Chà

18/12/2023

thư mời báo giá các gói thầu mua hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán in vitro và vật tư y tế năm 2024 TTYT huyện Mường Chà

thư mời báo giá các gói thầu mua hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán in vitro và vật tư y tế năm 2024 TTYT huyện Mường Chà