Truy cập nội dung luôn

Văn bản mới ban hành

Số hiệu Trích yếu nội dung Cơ quan Ngày ban hành
814/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược 08/10/2021
806/QĐ-SYT Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y 06/10/2021
803/QĐ-SYT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 Phòng nghiệp vụ dược 04/10/2021
802/QĐ-SYT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập E-Hồ sơ mời thầu và đánh giá E-Hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 Phòng nghiệp vụ dược 04/10/2021
1718/GM-SYT Tư vấn lập E-Hồ sơ mời thầu và đánh giá E-Hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 Phòng nghiệp vụ dược 30/09/2021
1712/SYT-NVD V/v: Điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu năm 2021 - 2022 (lần 04). Phòng nghiệp vụ dược 30/09/2021
784/QĐ-SYT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 9 gói thầu mua trang thiết bị để phòng chống dịch COVID-19 Phòng nghiệp vụ dược 24/09/2021
511/VPUB-KSTT V/v công khai TTHC trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại được công bố tại Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng sở Y Tế 20/09/2021
1721/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế 23/09/2021
775/QĐ-SYT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập E-Hồ sơ mời thầu và đánh giá E-Hồ sơ dự thầu 9 gói thầu Phòng nghiệp vụ dược 20/09/2021