Đoàn công tác Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh KonTum kiểm tra chéo công tác ATTP của tỉnh Điện Biên năm 2023

23/11/2023

Thực hiện Quyết định số 511/QĐ-ATTP ngày 12/10/2023 của Cục An toàn thực phẩm Quyết định Ban hành Bảng điểm và mẫu Biên bản kiểm tra và phân công kiểm tra chéo công tác thực hiện kế hoạch an toàn thực phẩm của Sở Y tế, Chi cục, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023; Công văn số 2455/ATTP-NĐTT ngày 12/10/2023 của Cục An toàn thực phẩm về việc kiểm tra chéo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023;

Ngày 22/11, Đoàn công tác Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum đến làm việc tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên.

BSCKII Hoàng Xuân Chiến, Chi cục Trưởng Chi cục ATVSTP báo cáo đánh giá công tác ATTP trên địa bàn tỉnh năm 2023 

Với mục đích kiểm tra, đánh giá công tác an toàn thực phẩm và thực hiện chấm điểm hoạt động an toàn thực phẩm theo Bảng chấm điểm của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, đồng thời phát hiện và đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý về an toàn thực phẩm.

Cũng trong dịp này, cả hai Chi cục đã cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như công tác tham mưu, ban hành các đề án, kế hoạch, chương trình và các văn bản quản lý khác về lĩnh vực an toàn thực phẩm;  công tác truyền thông, thanh, kiểm tra, hậu kiểm, công tác giám sát và phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức của hai Chi cục.