Công tác đấu thầu

Yêu cầu báo giá gói thầu kiểm định chất lượng máy X-quang TTYT huyện Điện Biên

28/09/2023

Thông báo mời tham gia báo giá Gói thầu mua Thiết bị Y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2023 của TTYT thành phố Điện Biên Phủ

28/09/2023

Yêu cầu báo giá gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế thuộc dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị TTYT huyện Điện Biên

25/09/2023

Thông báo mời tham gia báo giá Gói thầu mua vật tư, hóa chất cho các máy xét nghiệm năm 2023

21/09/2023

Thư mời báo giá TTYT huyện Điện Biên gói thầu mua sắm Sensor KTS của máy Xquang nha khoa KTS PHOT-X IIs 505-Nhật Bản

15/09/2023