Danh sách các đơn vị trực thuộc

25/09/2018

 1. CHI CỤC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
 2. CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
 3. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
 4. BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI
 5. BỆNH VIỆN TÂM THẦN
 6. BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ MƯỜNG LAY
 7. BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN
 8. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH 
 9. TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
 10. TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA
 11. TRUNG TÂM PHÁP Y
 12. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
 13. TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
 14. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG ẲNG
 15. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TUẦN GIÁO
 16. TRUNG TÂM Y TẾ TỦA CHÙA
 17. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 18. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
 19. TRUNG TÂM Y TẾ MƯỜNG CHÀ
 20. TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ MƯỜNG LAY
 21. TRUNG TÂM Y TẾ MƯỜNG NHÉ
 22. TRUNG TÂM Y TẾ NẬM PỒ