Truy cập nội dung luôn

Văn bản điều hành

Số / kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Đơn vị ban hành Tải tài liệu
6 tháng đầu năm 2024 08/07/2024 Tài liệu phục vụ sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 Văn phòng sở Y Tế
290/QĐ-SYT 05/04/2024 Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược Phòng nghiệp vụ dược
291/QĐ-SYT 05/04/2024 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 5) Phòng nghiệp vụ dược
685/SYT-NVYD 05/04/2024 đăng tải thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Phòng nghiệp vụ Y
285/QĐ-SYT 04/04/2024 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” Phòng nghiệp vụ dược
286/QĐ-SYT 04/04/2024 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” Phòng nghiệp vụ dược
287/QĐ-SYT 04/04/2024 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” Phòng nghiệp vụ dược
278/QĐ-SYT 03/04/2024 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BS Cao Văn Thắng) Phòng nghiệp vụ Y
281/QĐ-SYT 03/04/2024 Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược Phòng nghiệp vụ dược
280/QĐ-SYT 03/04/2024 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” Phòng nghiệp vụ dược
657/SYT-NVYD 02/04/2024 thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
98/TTYT-KHNVĐD 28/03/2024 Bản Công bố Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe TTYT thành phố Điện Biên Phủ Văn phòng sở Y Tế
527/SYT-NVYD 19/03/2024 thông báo thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc Phòng nghiệp vụ dược
528/SYT-NVYD 19/03/2024 thông báo ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành. Phòng nghiệp vụ dược
538/SYT-VP 19/03/2024 triển khai thực hiện Thông tư số 03/2024/TT-BCA ngày 15/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an Văn phòng sở Y Tế
516/SYT-VP 18/03/2024 tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tinh Văn phòng sở Y Tế
510/SYT-NVYD 15/03/2024 chấn chỉnh công tác dược. Phòng nghiệp vụ dược
203/QĐ-SYT 14/03/2024 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
495/SYT-VP 14/03/2024 Giải THACO Marathon Vì an toàn giao thông – Điện Biên Phủ 2024 Văn phòng sở Y Tế
499/SYT-NVYD 14/03/2024 Xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2024-2026. Văn phòng sở Y Tế
209/QĐ-SYT 14/03/2024 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 4) Phòng nghiệp vụ dược
472/SYT-NVYD 12/03/2024 thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
474/SYT-NVYD 12/03/2024 thông báo ban hành Danh mục thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành Phòng nghiệp vụ dược
475/SYT-NVYD 12/03/2024 thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 Phòng nghiệp vụ dược
473/SYT-NVYD 12/03/2024 thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
476/SYT-NVYD 12/03/2024 thông báo sửa đổi thông tin thuốc trong Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Văn phòng sở Y Tế
477/SYT-NVYD 12/03/2024 thông báo công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 2 - Năm 2024 Phòng nghiệp vụ dược
82/TB-SYT 12/03/2024 Đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của Phòng khám chuyên khoa nội tổng hợp - Tiêm chủng vắc xin dịch vụ Duy Hưng Tuần Giáo Phòng nghiệp vụ dược
189/QĐ-SYT 07/03/2024 Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 3) Phòng nghiệp vụ dược
186/QĐ-SYT 06/03/2024 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” Phòng nghiệp vụ dược
390/SYT-NVYD 05/03/2024 Thông báo công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học có thay đổi, bổ sung thông tin thuốc Đợt 2, Đợt 3 - năm 2024 Phòng nghiệp vụ dược
391/SYT-NVYD 05/03/2024 thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
392/SYT-NVYD 05/03/2024 Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 Phòng nghiệp vụ dược
380/SYT-VP 29/02/2024 Triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg, ngày 06/02/2024 của Thủ Tướng Chính phủ Văn phòng sở Y Tế
328/SYT-NVYD 22/02/2024 Báo cáo Cơ sở đủ tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền Phòng nghiệp vụ Y
329/SYT-TTr 22/02/2024 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Phòng thanh tra
309/SYT-NVYD 21/02/2024 Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 Phòng nghiệp vụ dược
310/SYT-NVYD 21/02/2024 Thông báo công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 34) Phòng nghiệp vụ dược
261/SYT-NVYD 06/02/2024 thông báo ban hành Danh mục 38 vắc xin, sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 49 Phòng nghiệp vụ dược
263/SYT-NVYD 06/02/2024 thông báo đính chính thông tin trong Công văn công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT Phòng nghiệp vụ dược
220/SYT-VP 31/01/2024 Tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Văn phòng sở Y Tế
192/SYT-NVYD 29/01/2024 Thông báo thu hồi Giấy đăng ký lưu hành đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành Phòng nghiệp vụ dược
193/SYT-NVYD 29/01/2024 Thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
197/SYT-NVYD 29/01/2024 Thông báo ban hành Danh mục thuốc thuốc được cấp, sửa đổi thông tin thuốc, gia hạn giấy đăng ký lưu hành Phòng nghiệp vụ dược
105/QĐ-SYT 24/01/2024 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp thay đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
101/QĐ-SYT 23/01/2024 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 2) Phòng nghiệp vụ dược
70/QĐ-SYT 22/01/2024 Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động PK Sản (Bs Thuận) Phòng nghiệp vụ Y
62/QĐ-SYT 22/01/2024 Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động PK Nội - YHCT (Bs Hiệp) Phòng nghiệp vụ Y
137/SYT-NVYD 22/01/2024 Thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
97/SYT-NVYD 16/01/2024 Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Phòng nghiệp vụ dược
81/SYT-NVYD 15/01/2024 Thông báo công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT (Đợt 12) Phòng nghiệp vụ dược
68/SYT-CĐN 12/01/2024 Công văn vận động cán bộ, CCVCLĐ tham gia ủng hộ Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Công đoàn ngành y tế
45/SYT-NVYD 09/01/2024 Thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ Phòng nghiệp vụ dược
46/SYT-NVYD 09/01/2024 Thông báo công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 1 - Năm 2024 Phòng nghiệp vụ dược
47/SYT-NVYD 09/01/2024 thông báo sản phẩm viên nang Linsen Double Caulis không đạt yêu cầu chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
48/SYT-NVYD 09/01/2024 thông báo ban hành Danh mục thuốc thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hànhT Phòng nghiệp vụ dược
49/SYT-NVYD 09/01/2024 Thông báo thu giấy đăng ký lưu hành thuốc, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
01 07/01/2024 Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác y tế năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Văn phòng sở Y Tế
10/QĐ-SYT 05/01/2024 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 1) Phòng nghiệp vụ dược
2695/GM-SYT 29/12/2023 Giấy mời Phòng nghiệp vụ dược
2683/SYT-NVYD 28/12/2023 Chủ động cung ứng thuốc chống lao tập trung có sử dụng nguồn quỹ BHYT và chi phí cùng chi trả 2024-2025. Phòng nghiệp vụ dược
1367/QĐ-SYT 27/12/2023 Cấp Giấy chứng nhận duy trì đáp ứng "Thực hành tốt phân phối thuốc"; Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
2668/SYT-NVYD 27/12/2023 V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 88/2023/NĐ-CP Phòng nghiệp vụ dược
317/TB-SYT 27/12/2023 Lịch Tiếp công dân của Sở Y tế tỉnh Điện Biên, năm 2024 Phòng thanh tra
2651/SYT-NVYD 25/12/2023 thông báo công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 33) Phòng nghiệp vụ dược
1349/QĐ-SYT 25/12/2023 Quyết định Phòng nghiệp vụ dược
314/TB-SYT 22/12/2023 Đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng, tư vấn tiêm chủng vắc xin dịch vụ Tuyến Liên Phòng nghiệp vụ dược
310/TB-SYT 21/12/2023 Về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (TP) Phòng tổ chức cán bộ
2598/SYT-NVYD 18/12/2023 thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
1329/QĐ-SYT 18/12/2023 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 18) Phòng nghiệp vụ dược
2586/SYT-NVYD 15/12/2023 Thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
2587/SYT-NVYD 15/12/2023 thông báo thu hồi Số đăng ký lưu hành sinh phẩm chẩn đoán in vitro Phòng nghiệp vụ dược
2567/SYT-NVYD 13/12/2023 Thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
2568/SYT-NVYD 13/12/2023 Triển khai thực hiện Thông tư 23/2023/TT-BYT Phòng nghiệp vụ dược
300/TB-SYT 12/12/2023 Về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe-HĐB Phòng tổ chức cán bộ
2506/SYT-TCCB 08/12/2023 Công văn giới thiệu điển hình tiên tiến Phòng nghiệp vụ dược
298/TB-SYT 08/12/2023 THÔNG BÁO DUY TRÌ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC (GSP) CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐIỆN BIÊN Phòng nghiệp vụ dược
2521/SYT-NVYD 08/12/2023 Thông báo thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành. Phòng nghiệp vụ dược
2451/SYT-NVYD 29/11/2023 Thông báo công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 5 - Năm 2023 Phòng nghiệp vụ dược
2452/SYT-NVYD 29/11/2023 Thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
2453/SYT-NVYD 29/11/2023 Thông báo công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 32) Phòng nghiệp vụ dược
2454/SYT-NVYD 29/11/2023 Thông báo đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
2455/SYT-NVYD 29/11/2023 Thực hiện Thông tư số 20/2023/TT-BYT ngày 14/11/2023 của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược
291/TB-SYT 29/11/2023 THÔNG BÁO DUY TRÌ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC (GSP) CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG CHÀ Phòng nghiệp vụ dược
292/TB-SYT 29/11/2023 THÔNG BÁO DUY TRÌ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC (GSP) CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG NHÉ Phòng nghiệp vụ dược
2450/SYT-NVYD 29/11/2023 Báo cáo triển khai thực hiện Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ dược
287/KH-SYT 28/11/2023 KH tổ chức tập huấn về đơn thuốc điện tử theo quy định tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT Phòng nghiệp vụ Y
1257/QĐ-SYT 27/11/2023 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 17) Phòng nghiệp vụ dược
1240/QĐ-SYT 21/11/2023 Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PK Răng Hàm Mặt BS Nguyễn Minh Thọ) Phòng nghiệp vụ dược
2378/SYT-NVYD 20/11/2023 Thông báo thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc Phòng nghiệp vụ dược
2380/SYT-TCCB 20/11/2023 Xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Phòng tổ chức cán bộ
2379/SYT-NVYD 20/11/2023 Thông báo cập nhật Danh sách cơ sở có vi phạm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền Phòng nghiệp vụ dược
2328/SYT-NVYD 15/11/2023 Thông báo sửa đổi, công bố Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng Phòng nghiệp vụ dược
2329/SYT-NVYD 15/11/2023 Thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
2329/SYT-NVYD 15/11/2023 Thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
2330/SYT-NVYD 15/11/2023 Thông báo sản phẩm, mỹ phẩm kinh doanh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phòng nghiệp vụ dược
2331/SYT-NVYD 15/11/2023 Thông báo ban hành Danh mục thuốc thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành. Phòng nghiệp vụ dược
17/KL-TTr 15/11/2023 Kết luận thanh tra việc quản lý, triển khai, thực hiện các dịch vụ Dân số đối với Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé Phòng thanh tra
19/TTr 15/11/2023 Cảnh giác trước thông tin lừa đảo trên địa bàn tỉnh Điện Biên Phòng thanh tra
1201/QĐ-SYT 15/11/2023 Về việc phân công nhiệm vụ thực hiện và chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính ngành Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
2295/SYT-NVYD 10/11/2023 Thông báo ban hành Danh mục thuốc thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành Phòng nghiệp vụ dược
2291/SYT-NVYD 10/11/2023 Thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
2292/SYT-NVYD 10/11/2023 Thông báo công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT (Đợt 11) Phòng nghiệp vụ dược
2293/SYT-NVYD 10/11/2023 Thông báo công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 4 - Năm 2023 Phòng nghiệp vụ dược
2294/SYT-NVYD 10/11/2023 Thông báo thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành Phòng nghiệp vụ dược
2300/SYT-NVYD 10/11/2023 Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2023 Phòng nghiệp vụ dược
1160/QĐ-SYT 07/11/2023 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 16) Phòng nghiệp vụ dược
12/QĐ-TTr 06/11/2023 Quyết định thanh tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; hoạt động kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh Điện Biên Phòng thanh tra
1149/QĐ-SYT 03/11/2023 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
2206/SYT-VP 02/11/2023 Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Phòng nghiệp vụ dược
2189/SYT-NVYD 31/10/2023 thông báo mẫu sản phẩm không đạt chất lượng, có dấu hiệu giả xuất xứ Phòng nghiệp vụ dược
2190/SYT-NVYD 31/10/2023 thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
2191/SYT-NVYD 31/10/2023 chấn chỉnh việc bán thuốc, tiêm, truyền dịch tại các cơ sở hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
2144/SYT-NVYD 26/10/2023 Thông báo ban hành Danh mục thuốc thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
2145/SYT-NVYD 26/10/2023 thông báo ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
2146/SYT-NVYD 26/10/2023 thông báo ban hành Danh mục thuốc cổ truyền được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
2147/SYT-NVYD 26/10/2023 Công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT (Đợt 10) Phòng nghiệp vụ dược
2148/SYT-NVYD 26/10/2023 Thông báo ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 187 Phòng nghiệp vụ dược
2149/SYT-NVYD 26/10/2023 thông báo thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
2150/SYT-NVYD 26/10/2023 thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
2140/SYT-NVYD 25/10/2023 Lấy mẫu thuốc kiểm nghiệm Phòng nghiệp vụ dược
2111/SYT-VP 20/10/2023 ý tham gia tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 Văn phòng sở Y Tế
1049/QĐ-SYT 18/10/2023 Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 15) Phòng nghiệp vụ dược
1031/QĐ-SYT 17/10/2023 Cấp Giấy chứng nhận duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1029/QĐ-SYT 16/10/2023 Thành lập đội Phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở Văn phòng sở Y Tế
2036/SYT-NVYD 11/10/2023 Tiếp tục chấn chỉnh công tác kinh doanh thuốc kê đơn và bán thuốc kê đơn. Phòng nghiệp vụ dược
2008/SYT-VP 09/10/2023 triển khai thực hiện Thông tư 17/2023/TT-BYT, ngày 25/9/2023. Văn phòng sở Y Tế
968/QĐ-SYT 05/10/2023 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1957/SYT-NVYD 29/09/2023 Thông báo việc thu hồi sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng-lọ 250g không rõ nguồn gốc xuất xứ Phòng nghiệp vụ dược
1958/SYT-NVYD 29/09/2023 Thông báo việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
1959/SYT-NVYD 29/09/2023 Thông báo mẫu thuốc Cefixim 200 giả Phòng nghiệp vụ dược
1960/SYT-NVYD 29/09/2023 Thông báo công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 3, Đợt 4 - Năm 2023 Phòng nghiệp vụ dược
1961/SYT-NVYD 29/09/2023 Thông báo việc nhập khẩu, lưu hành các thuốc doArena Group S.A. (Romania) sản xuất tại CV số 9415/QLD-ĐK ngày 12/9/2023 Phòng nghiệp vụ dược
1962/SYT-NVYD 29/09/2023 Thông báo công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng Phòng nghiệp vụ dược
1963/SYT-NVYD 29/09/2023 Thông báo công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 30) Phòng nghiệp vụ dược
1964/SYT-NVYD 29/09/2023 Thông báo công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT (Đợt 9) Phòng nghiệp vụ dược
1929/SYT-NVYD 27/09/2023 Bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ Phòng nghiệp vụ dược
910/QĐ-SYT 26/09/2023 Thành lập Ban kiểm tra, sát hạch (thi phỏng vấn) tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2023 Phòng tổ chức cán bộ
897/QĐ-SYT 22/09/2023 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 13) Phòng nghiệp vụ dược
1872/SYT-VP 20/09/2023 Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Văn phòng sở Y Tế
1844/SYT-NVYD 15/09/2023 thông báo việc ban hành Danh mục thuốc, vắc xin được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
1845/SYT-NVYD 15/09/2023 Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2. Phòng nghiệp vụ dược
1846/SYT-NVYD 15/09/2023 Thông báo việc tiếp tục nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng các thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất Phòng nghiệp vụ dược
813/QĐ-SYT 08/09/2023 Cấp Giấy chứng nhận duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" Phòng nghiệp vụ dược
1758/SYT-NVYD 06/09/2023 Thông báo việc ban hành Danh mục thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
1759/SYT-NVYD 06/09/2023 Thông báo sửa đổi thông tin thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng Phòng nghiệp vụ dược
1761/SYT-NVYD 06/09/2023 Thông báo thu hồi và tạm ngừng xem xét, tiếp nhận số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
1763/SYT-NVYD 06/09/2023 Thông báo đính chính thông tin trong Công văn công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT Phòng nghiệp vụ dược
1760/SYT-NVYD 06/09/2023 Thông báo sửa đổi thông tin thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng Phòng nghiệp vụ dược
1739/SYT-VP 31/08/2023 Tăng cường tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tinh Văn phòng sở Y Tế
1735/SYT-NVYD 31/08/2023 Chấn chỉnh công tác kinh doanh thuốc về kê đơn và bán thuốc kê đơn theo đơn tại các cơ sở kinh doanh thuốc, KCB. Phòng nghiệp vụ dược
1710/SYT-NVYD 30/08/2023 Thông báo đăng ký tham dự Hội nghị Cảnh giác Dược toàn quốc năm 2023 Phòng nghiệp vụ dược
790a/QĐ-SYT 30/08/2023 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 (gửi lại thay số 890a) Phòng kế hoạch tài chính
781/QĐ-SYT 29/08/2023 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 12) Phòng nghiệp vụ dược
1698/SYT-VP 29/08/2023 Triển khai Nghị định 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ Văn phòng sở Y Tế
1678/SYT-NVYD 28/08/2023 Triển khai thực hiện Thông tư 16/2023/TT-BYT Phòng nghiệp vụ dược
1680/SYT-NVYD 28/08/2023 Thông báo thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành Phòng nghiệp vụ dược
1681/SYT-NVYD 28/08/2023 Thông báo việc công bố, ban hành Danh mục thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
1663/SYT-NVYD 25/08/2023 thông báo thuốc giả Phòng nghiệp vụ dược
1664/SYT-NVYD 25/08/2023 Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 Phòng nghiệp vụ dược
1667/SYT-NVYD 25/08/2023 Thông báo công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT (Đợt 8) Phòng nghiệp vụ dược
1668/SYT-NVYD 25/08/2023 Công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT (Đợt 7) Phòng nghiệp vụ dược
736/QĐ-SYT 16/08/2023 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
189/TB-SYT 11/08/2023 Về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2023 Phòng tổ chức cán bộ
1551/SYT-NVYD 09/08/2023 Thông báo việc cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
1555/SYT-NVYD 09/08/2023 Thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
1556/SYT-NVYD 09/08/2023 thông báo công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 29) Phòng nghiệp vụ dược
1554/SYT-TTr 09/08/2023 Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị Phòng thanh tra
694/QĐ-SYT 05/08/2023 Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh PK Nha khoa Sài Gòn (BS Nguyễn Chí Thân) Phòng nghiệp vụ dược
692/QĐ-SYT 03/08/2023 Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cơ sở tiêm, chích (Y sỹ Lê Thị Thu) Phòng nghiệp vụ dược
1482/SYT-NVYD 31/07/2023 Thông báo công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 3 - Năm 2023 Phòng nghiệp vụ dược
1483/SYT-NVYD 31/07/2023 Thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
1475/SYT-NVYD 28/07/2023 Hỗ trợ chuyển nhượng vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán invitro cho Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông. Phòng nghiệp vụ dược
1477/SYT-NVYD 28/07/2023 Thông báo việc ban hành, công bố Danh mục thuốc, sử đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
1479/SYT-NVYD 28/07/2023 thông báo thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hànhT Phòng nghiệp vụ dược
666/QĐ-SYT 26/07/2023 Về việc cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 11) Phòng nghiệp vụ dược
658/QĐ-SYT 25/07/2023 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1421/SYT-NVYD 24/07/2023 Thông báo thuốc giả mang nhãn mác Rotexmedica sản xuất, Rotex Việt Nam nhập khẩu. Phòng nghiệp vụ dược
1425/SYT-NVYD 24/07/2023 Công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT (Đợt 6 ) Phòng nghiệp vụ dược
1426/SYT-NVYD 24/07/2023 Thông báo việc ban hành Danh mục thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Phòng nghiệp vụ dược
640/QĐ-SYT 19/07/2023 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 10) Phòng nghiệp vụ dược
1387/SYT-NVYD 18/07/2023 Thông báo công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo (Đợt 5). Phòng nghiệp vụ dược
1388/SYT-NVYD 18/07/2023 Xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc năm 2024. Phòng nghiệp vụ dược
1378/SYT-NVYD 14/07/2023 Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Phòng nghiệp vụ dược
1359/SYT-NVYD 13/07/2023 Thông báo việc ban hành Danh mục thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
600/QĐ-SYT 10/07/2023 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1302/SYT-NVYD 05/07/2023 Thông báo việc ban hành Danh mục thuốc, sửa đổi thông tin, cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
588/QĐ-SYT 05/07/2023 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 9) Phòng nghiệp vụ dược
1281/SYT-NVYD 04/07/2023 Hướng dẫn thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng thuốc generic điều chỉnh năm 2023-2024. Phòng nghiệp vụ dược
01 01/07/2023 Thoả thuận khung gói thầu cung ứng thuốc generic điều chỉnh năm 2023-2024 Phòng nghiệp vụ dược
546/QĐ-SYT 29/06/2023 Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
1234/SYT-NVYD 27/06/2023 thông báo công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 2 - Năm 2023 Phòng nghiệp vụ dược
1236/SYT-NVYD 27/06/2023 Thông báo thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành Phòng nghiệp vụ dược
1235/SYT-NVYD 27/06/2023 Thông báo việc công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng Phòng nghiệp vụ dược
527/QĐ-SYT 26/06/2023 Hủy thầu đối với 10 mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu gói thầu cung ứng thuốc Generic điều chỉnh năm 2023 - 2024 Phòng nghiệp vụ dược
1218/SYT-NVYD 23/06/2023 Thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền. Phòng nghiệp vụ dược
517/QĐ-SYT 22/06/2023 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
511/QĐ-SYT 22/06/2023 Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 8) Phòng nghiệp vụ dược
501/QĐ-SYT 20/06/2023 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung ứng thuốc Generic điều chỉnh năm 2023 - 2024 (Đổi lại) Phòng nghiệp vụ dược
1189/SYT-NVYD 20/06/2023 Giải quyết kiến nghị đấu thầu thuốc cho các cơ sở KCB Phòng nghiệp vụ dược
1193/SYT-NVYD 20/06/2023 thông báo việc ban hành Danh mục thuốc, sửa đổi, cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
1192/SYT-NVYD 20/06/2023 Thông báo công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 28) Phòng nghiệp vụ dược
1144/SYT-NVYD 15/06/2023 Thông báo việc ban hành Danh mục thuốc cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Phòng nghiệp vụ dược
1131/SYT-NVYD 14/06/2023 Thông báo công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo (Đợt 4) Phòng nghiệp vụ dược
1130/SYT-NVYD 14/06/2023 Thông báo thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành Phòng nghiệp vụ dược
1129/SYT-NVYD 13/06/2023 Về việc giải trình nhu cầu các thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2023. Phòng nghiệp vụ dược
1125/SYT-TCCB 13/06/2023 Công văn triển khai thực hiện Kế hoạch số 2105/KH-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh Phòng tổ chức cán bộ
1111/SYT-NVYD 12/06/2023 Huỷ thuốc Cinpizin không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
1086/SYT-NVYD 08/06/2023 Thông báo ban hành Danh mục thuốc, sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Phòng nghiệp vụ dược
1085/SYT-NVYD 08/06/2023 Thông báo thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 02 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành Phòng nghiệp vụ dược
468/QĐ-SYT 08/06/2023 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 7) Phòng nghiệp vụ dược
1058/SYT-KHTC 06/06/2023 Hướng dẫn Thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn đến năm 2030 Phòng kế hoạch tài chính
443/QĐ-SYT 02/06/2023 Cấp Giấy chứng nhận duy trì đáp ứng "Thực hành tốt phân phối thuốc"; Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1040/SYT-NVYD 02/06/2023 thông báo ban hành Danh mục 28 vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 47 Phòng nghiệp vụ dược
1039/SYT-NVYD 02/06/2023 thông báo công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 2 - Năm 2023 Phòng nghiệp vụ dược
1038/SYT-NVYD 02/06/2023 thông báo thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc Phòng nghiệp vụ dược
1037/SYT-NVYD 02/06/2023 Thông báo công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT (Đợt 3) Phòng nghiệp vụ dược
1020/SYT-NVYD 31/05/2023 Chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá. Phòng nghiệp vụ dược
981/SYT-NVYD 26/05/2023 Thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
983/SYT-NVYD 26/05/2023 thông báo sửa đổi thông tin thuốc cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
982/SYT-NVYD 26/05/2023 Thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
920/SYT-NVYD 19/05/2023 Thông báo công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 27) Phòng nghiệp vụ dược
919/SYT-NVYD 19/05/2023 thông báo về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 1 - năm 2023 Phòng nghiệp vụ dược
918/SYT-NVYD 19/05/2023 Thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
917/SYT-NVYD 19/05/2023 thông báo công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT (Đợt 1,2) Phòng nghiệp vụ dược
354/QĐ-SYT 10/05/2023 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 6) Phòng nghiệp vụ dược
342/QĐ-SYT 08/05/2023 Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PK Nội Bs Hoàng Thị Chương) Phòng nghiệp vụ Y
802/SYT-NVYD 05/05/2023 Đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh Phòng nghiệp vụ dược
808/SYT-NVYD 05/05/2023 Thông báo công bố, ban hành, sửa đổi Danh mục thuốc, cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
805/SYT-NVYD 05/05/2023 Thông báo cảnh báo đối với một số sản phẩm si rô ho bị cấm sử dụng Phòng nghiệp vụ dược
321/QĐ-SYT 26/04/2023 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BS Phạm Quốc Vương) Phòng nghiệp vụ Y
315/QĐ-SYT 25/04/2023 ấp Giấy chứng nhận duy trì đáp ứng "Thực hành tốt phân phối thuốc"; Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
746/SYT-NVYD 25/04/2023 Thực hiện Thông tư mới ban hành của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ Y
738/SYT-NVYD 24/04/2023 Thông báo sửa đổi thông tin thuốc cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Phòng nghiệp vụ Y
737/SYT-NVYD 24/04/2023 Thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Phòng nghiệp vụ Y
736/SYT-NVYD 24/04/2023 Thông báo công bố Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng Phòng nghiệp vụ Y
169/BC-SYT 24/04/2023 Báo cáo Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022. Phòng nghiệp vụ Y
302/QĐ-SYT 20/04/2023 Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 5) Phòng nghiệp vụ dược
715/SYT-NVYD 19/04/2023 Rà soát nhu cầu các thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2023. Phòng nghiệp vụ dược
714/SYT-NVYD 19/04/2023 Thông báo ban hành “Chuẩn kết nối giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia và Hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn” Phòng nghiệp vụ dược
704/SYT-NVYD 18/04/2023 Báo cáo tình hình mượn vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống COVID-19 Phòng nghiệp vụ Y
690/SYT-NVYD 17/04/2023 Bản công bố Đơn vị đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động. Phòng nghiệp vụ Y
271/QĐ-SYT 14/04/2023 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
681/SYT-NVYD 14/04/2023 Thông báo ban hành, sửa đổi thông tin thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ Y
682/SYT-NVYD 14/04/2023 Thông báo thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phòng nghiệp vụ Y
668/SYT-TTr 13/04/2023 Triển khai thực hiện Thông báo số 733-TB/TU ngày 20/3/2023 của Tỉnh uỷ Phòng thanh tra
629/SYT-NVYD 07/04/2023 thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩmT Phòng nghiệp vụ Y
630/SYT-NVYD 07/04/2023 Thông báo ban hành Danh mục thuốc, sản xuất trong nước được cấp đăng ký lưu hành Đợt - 183 Phòng nghiệp vụ Y
631/SYT-NVYD 07/04/2023 Công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành, có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng. Phòng nghiệp vụ Y
637/SYT-NVYD 07/04/2023 Thông báo công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng. Danh mục thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành. Phòng nghiệp vụ Y
251/QĐ-SYT 07/04/2023 Cấp Giấy chứng nhận duy trì đáp ứng "Thực hành tốt phân phối thuốc" Phòng nghiệp vụ dược
584/SYT-NVYD 31/03/2023 Triển khai thực hiện Thông tư 06/2023/TT-BYT Phòng nghiệp vụ Y
585/SYT-NVYD 31/03/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-BYT Phòng nghiệp vụ Y
586/SYT-NVYD 31/03/2023 Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ Y
587/SYT-NVYD 31/03/2023 Thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩmT Phòng nghiệp vụ Y
588/SYT-NVYD 31/03/2023 Thông báo sửa đổi thông tin thuốc, ban hành danh mục vắc xin, sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ Y
589/SYT-NVYD 31/03/2023 Tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng các thuốc do cơ sở ArenaGroup S.A. (Romania) sản xuất Phòng nghiệp vụ Y
577/SYT-NVYD 30/03/2023 Thông báo sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành. Phòng nghiệp vụ Y
552/SYT-NVYD 29/03/2023 Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3. Phòng nghiệp vụ Y
557/SYT-NVYD 29/03/2023 Sử dụng thuốc thanh toán của Bệnh viện hạng II tại Bệnh viện Phổi. Phòng nghiệp vụ dược
535/SYT-TTr 24/03/2023 Tuyên truyền, phổ biến Luật, Pháp lệnh Phòng thanh tra
214/QĐ-SYT 22/03/2023 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 3) Phòng nghiệp vụ dược
215/QĐ-SYT 22/03/2023 Cấp Giấy chứng nhận duy trì đáp ứng "Thực hành tốt phân phối thuốc" và cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
508/SYT-TTr 22/03/2023 Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (Công ước CAT) Phòng thanh tra
472/SYT-NVYD 20/03/2023 Thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Phòng nghiệp vụ dược
481/SYT-NVYD 20/03/2023 Phối hợp xác định danh mục thuốc thanh toán của Bệnh viện hạng II tại Bệnh viện Phổi. Phòng nghiệp vụ dược
482/SYT-NVYD 20/03/2023 Thông báo ban hành danh mục, sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành Phòng nghiệp vụ Y
487/SYT-NVYD 20/03/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe Phòng nghiệp vụ Y
453/SYT-NVYD 17/03/2023 Chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục Đàm phán giá chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu. Phòng nghiệp vụ dược
75/SYT-NVYD 16/03/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 40/QĐ-BYT ngày 06/01/2023 của Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ Y
443/SYT-NVYD 16/03/2023 Triển khai thực hiện Nghị định số 07/2023/NĐ-CP; Nghị quyết số 30/2023/NĐ-CP Phòng nghiệp vụ dược
204/QĐ-SYT 14/03/2023 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
414/SYT-NVYD 13/03/2023 Cung ứng thuốc thiết yếu, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế không trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
382/QĐ-UBND 10/03/2023 QĐ phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thu tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trang thiết bị y tế và tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
358/GCN-SYT 07/03/2023 GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV DƯƠNG TÍNH Phòng nghiệp vụ Y
340/SYT-VP 06/03/2023 V/v hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính Văn phòng sở Y Tế
329/SYT-NVYD 02/03/2023 V/v cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld Phòng nghiệp vụ dược
328/SYT-NVYD 02/03/2023 Thông báo thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc. Phòng nghiệp vụ dược
327/SYT-NVYD 02/03/2023 Thông báo công bố Danh mục thuốc, sản xuất trong nước được cấp đăng ký lưu hành Đợt 182, Đợt 182.1 Phòng nghiệp vụ dược
326/SYT-NVYD 02/03/2023 Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
325/SYT-NVYD 02/03/2023 Thông báo thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc Phòng nghiệp vụ dược
322/SYT-NVYD 01/03/2023 Đảm bảo thuốc, hoá chất, vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán invitro cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Phòng nghiệp vụ dược
163/QĐ-SYT 28/02/2023 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 2) Phòng nghiệp vụ dược
288/SYT-NVYD 24/02/2023 Mua thuốc phục vụ hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phòng nghiệp vụ dược
147/QĐ-SYT 22/02/2023 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
257/SYT-NVYD 21/02/2023 Thông báo thu hồi sản phẩm “Diệp Bảo - Kem trẻ em” do vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
264/SYT-NVYD 21/02/2023 Thông báo sửa đổi thông tin trong Danh mục thuốc biệt dược gốc Phòng nghiệp vụ dược
243/SYT-VP 20/02/2023 Sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam Văn phòng sở Y Tế
215/SYT-VP 16/02/2023 Tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Văn phòng sở Y Tế
220/SYT-NVYD 16/02/2023 Đảm bảo thuốc, vật tư, thiết bị y tế trong khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
201/SYT-NVYD 15/02/2023 thông báo công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng Phòng nghiệp vụ dược
202/SYT-NVYD 15/02/2023 Thông báo thu hồi thuốc Tobradico Phòng nghiệp vụ dược
111/QĐ-SYT 09/02/2023 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 1) Phòng nghiệp vụ dược
161/SYT-NVYD 08/02/2023 Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua mạng xã hội. Phòng nghiệp vụ dược
164/SYT-NVYD 08/02/2023 Thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc. Phòng nghiệp vụ dược
120/SYT-NVYD 01/02/2023 Thông báo cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm. Phòng nghiệp vụ dược
121/SYT-VP 01/02/2023 Triển khai thực hiện Chỉ thị 8733/CT-BNN-TCLN, ngày 23/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Văn phòng sở Y Tế
94/SYT-NVYD 18/01/2023 Thông báo thu hồi thuốc Myomethol không đạt chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
95/SYT-NVYD 18/01/2023 Thông báo thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc Phòng nghiệp vụ dược
96/SYT-NVYD 18/01/2023 Thông báo ban hành bổ sung danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền được cấp giấy đăng ký lưu hành. Phòng nghiệp vụ dược
40/QĐ-SYT 12/01/2023 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
53/SYT-VP 11/01/2023 Tăng cường công tác phòng, chống trồng cây có chứa chất ma túy trên đại bàn tỉnh năm 2023 Văn phòng sở Y Tế
40/QĐ-SYT 11/01/2023 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
36/SYT-NVYD 09/01/2023 Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và xác nhận thời gian thực hành đối với người hành nghề Phòng nghiệp vụ dược
20/SYT-NVYD 06/01/2023 V/v thông báo công bố danh mục theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP (Đợt 4) Phòng nghiệp vụ dược
21/SYT-NVYD 06/01/2023 Vv thông báo ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước, thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Phòng nghiệp vụ dược
22/SYT-NVYD 06/01/2023 V/v Triển khai thực hiện Thông tư 16/2022/TT-BYT Phòng nghiệp vụ dược
24/SYT-VP 06/01/2023 Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát Văn phòng sở Y Tế
10/QĐ-SYT 06/01/2023 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Bảo trì Cổng thông tin điện tử cho Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2023 Văn phòng sở Y Tế
3/QĐ-SYT 05/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Giao nhiệm vụ công chức làm việc tại Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Điện Biên. Văn phòng sở Y Tế
10/SYT-NVYD 05/01/2023 V/v xây dựng, tổng hợp nhu cầu các thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2023. Phòng nghiệp vụ dược
7/SYT-VP 04/01/2023 Đề nghị cấp mới, thay đổi thông tin chứng thực số cho các cá nhân Văn phòng sở Y Tế
2406/SYT-NVYD 30/12/2022 Thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
2410/SYT-NVYD 30/12/2022 Công bố danh mục theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP Phòng nghiệp vụ dược
2413/SYT-NVYD 30/12/2022 Sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược Phòng nghiệp vụ dược
2417/SYT-NVYD 30/12/2022 Đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
2418/SYT-NVYD 30/12/2022 Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 Phòng nghiệp vụ dược
2419/SYT-NVYD 30/12/2022 Thông báo mẫu sản phẩm “Kem chuyên nám” không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi ngờ là mỹ phẩm giả Phòng nghiệp vụ dược
2420/SYT-NVYD 30/12/2022 Triển khai thực hiện Thông tư 15/TT-BYT Phòng nghiệp vụ dược
2414/SYT-NVYD 30/12/2022 Thông báo triển khai kết nối cơ sở cung ứng thuốc Phòng nghiệp vụ dược
2395/SYT-NVYD 29/12/2022 Thông báo ban hành Danh mục thuốc tân dược, thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
2396/SYT-NVYD 29/12/2022 Thông báo thu hồi giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
2398/SYT-NVYD 29/12/2022 Thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
2399/SYT-NVYD 29/12/2022 Thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
1245/QĐ-SYT 29/12/2022 Cấp Giấy chứng nhận duy trì đáp ứng "Thực hành tốt phân phối thuốc"; Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
2378/SYT-NVYD 28/12/2022 Hướng dẫn thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc Generic năm 2023 - 2024. Phòng nghiệp vụ dược
1235/QĐ-SYT 27/12/2022 Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
2354/SYT-NVYD 23/12/2022 Ban hành Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 07 Phòng nghiệp vụ dược
2355/SYT-NVYD 23/12/2022 Thông báo thu hồi thuốc Levosum. Phòng nghiệp vụ dược
2356/SYT-N 23/12/2022 Thông báo ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
2357/SYT-NVYD 23/12/2022 Sửa đổi thông tin thuốc, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
2353/SYT-NVYD 23/12/2022 Thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
1219/QĐ-SYT 22/12/2022 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung ứng thuốc Generic năm 2023 - 2024 Phòng nghiệp vụ dược
556/BC-SYT 22/12/2022 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2022 Văn phòng sở Y Tế
557/BC-SYT 22/12/2022 Báo cáo Kết quả tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử Và Thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản trong ngành Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
62/SY 22/12/2022 triển khai Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu Văn phòng sở Y Tế
2318/SYT-VP 16/12/2022 Triển khai thực hiện Quyết định 52/2022/QĐ-UBND, ngày 07/12/2022 Văn phòng sở Y Tế
2291/SYT-NVYD 13/12/2022 Kế hoạch đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng "Thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP), "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP); năm 2023 Phòng nghiệp vụ dược
2285/SYT-VP 12/12/2022 Triển khai thực hiện Thông tư 14/2022/TT-BYT, ngày 06/12/2022 Văn phòng sở Y Tế
1168/QĐ-SYT 07/12/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
2244/SYT-NVYD 06/12/2022 Thông tin hình ảnh thuốc Phong tê nhức Hổ Cốt Hoàn giả Phòng nghiệp vụ dược
2231/KL-SYT 05/12/2022 Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh thuốc; hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 Phòng thanh tra
2225/SYT-NVYD 02/12/2022 Thông báo thay đổi tên của thuốc đã trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
2206/SYT-NVYD 30/11/2022 Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Phòng nghiệp vụ dược
2210/SYT-NVYD 30/11/2022 Thông báo sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
2209/SYT-NVYD 30/11/2022 Thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
2208/SYT-NVYD 30/11/2022 Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc Phòng nghiệp vụ dược
2207/SYT-NVYD 30/11/2022 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 12/TT-BYT Phòng nghiệp vụ dược
2162/SYT-NVYD 25/11/2022 Thuốc giả Phong tê nhức Hổ Cốt Hoàn Phòng nghiệp vụ dược
2151/SYT-VP 24/11/2022 Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2022 Văn phòng sở Y Tế
2136/SYT-VP 23/11/2022 Tham gia ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quản lý an toàn thông tin trong lĩnh vực Y tế Văn phòng sở Y Tế
2146/SYT-NVYD 23/11/2022 Thông báo cấp giấy đăng ký thuốc, sửa đổi thông tin thuốc, công bố danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Phòng nghiệp vụ dược
2145/SYT-NVYD 23/11/2022 Thông báo thu hồi thuốc Phòng nghiệp vụ dược
2144/SYT-NVYD 23/11/2022 Thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phảm, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
2133/SYT-VP 22/11/2022 Tham gia góp ý dự thảo hồ sơ dự án luật Viễn thông (sửa đổi). Văn phòng sở Y Tế
2119/SYT-NVYD 21/11/2022 Thông báo kết quả đàm phán giá thuốc, thực hiện kết quả đàm phán giá thuốc do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia tổ chức. Phòng nghiệp vụ dược
453/BC-SYT 15/11/2022 Báo cáo Kết quả công tác gia đình năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Công đoàn ngành y tế
2052/SYT-VP 11/11/2022 Đăng ký cài đặt phần mềm diệt virus tập trung BKAV Endpiont giai đoạn 2022-2025 Văn phòng sở Y Tế
1081/QĐ-SYT 10/11/2022 Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
2021/SYT-NVYD 08/11/2022 Thông báo thay đổi thông tin của thuốc đã trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
2011/SYT-TTr 07/11/2022 Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Phòng thanh tra
2004/ĐA-SYT 04/11/2022 Đề án Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III tỉnh Điện Biên năm 2022 Phòng tổ chức cán bộ
1072/QĐ-SYT 04/11/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
1073/QĐ-SYT 04/11/2022 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1991/SYT-NVYD 03/11/2022 Thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
1992/SYT-NVYD 03/11/2022 Thông báo công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 24) Phòng nghiệp vụ dược
1993/SYT-NVYD 03/11/2022 Thông báo ban hành Danh mục vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
1990/SYT-NVYD 03/11/2022 Thông báo công bố danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của CP (Đợt 4) Phòng nghiệp vụ dược
1995/SYT-NVYD 03/11/2022 Thông báo giảm giá vật tư y tế đã trúng thầu. Văn phòng sở Y Tế
250/TB-SYT 25/10/2022 DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ XÉT NGHIỆM TỰ CÔNG BỐ ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN SINH HỌC CẤP I, CẤP II TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN Phòng nghiệp vụ Y
1007/QĐ-SYT 25/10/2022 Về việc công bố công khai ngân sách bổ sung cho Văn phòng Sở Y tế năm 2022 Văn phòng sở Y Tế
1008/QĐ-SYT 25/10/2022 Ban hành Quy trình báo cáo thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu và điều tiết số lượng thuốc trúng thầu thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương Phòng nghiệp vụ dược
1910/SYT-NVYD 24/10/2022 Trưng tập cán bộ xây dựng HSMT. Phòng nghiệp vụ dược
988/QĐ-SYT 24/10/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
1877/SYT-NVYD 18/10/2022 Thông báo thu hồi thuốc Batiwell, lô số 00121 Phòng nghiệp vụ dược
1853/SYT-NVYD 17/10/2022 Chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục ĐTTT cấp quốc gia theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT. Phòng nghiệp vụ dược
1854/SYT-NVYD 17/10/2022 Thông báo ban hành danh mục thuốc, sửa đổi thông tin thuốc Phòng nghiệp vụ dược
1855/SYT-NVYD 17/10/2022 Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược Phòng nghiệp vụ dược
1857/SYT-NVYD 17/10/2022 Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2022 Phòng nghiệp vụ dược
1845/SYT-NVYD 14/10/2022 Thông báo thay đổi thông tin của thuốc đã trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
968/QĐ-SYT 13/10/2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, cấp Giấy chứng nhận đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
968/QĐ-SYT 13/10/2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, cấp Giấy chứng nhận đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Phòng nghiệp vụ dược
1833/SYT-NVYD 12/10/2022 V/v thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
960/QĐ-SYT 12/10/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
1824/SYT-VP 10/10/2022 Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn tỉnh Văn phòng sở Y Tế
1817/SYT-TTr 07/10/2022 Phê bình, nhắc nhở đối với viên chức vi phạm quy chế làm việc Phòng thanh tra
1822/SYT-VP 07/10/2022 Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 9/2022 Văn phòng sở Y Tế
934/QĐ-SYT 06/10/2022 Phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Bơm kim tiêm năm 2022 Phòng nghiệp vụ dược
240/KH-SYT 06/10/2022 KH Phòng chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ ở người trên địa bàn tỉnh Điện Biên Phòng nghiệp vụ Y
1792/SYT-VP 05/10/2022 Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
1798/SYT-NVYD 05/10/2022 Thông báo giảm giá hoá chất trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
1780/SYT-VP 04/10/2022 Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
916/QĐ-SYT 04/10/2022 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Phòng nghiệp vụ dược
1782/SYT-NVYD 04/10/2022 Ban hành danh mục thuốc được cấp, gia hạn, bổ sung giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
1770/GCN-SYT 03/10/2022 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV DƯƠNG TÍNH Phòng nghiệp vụ Y
1751/SYT-NVYD 30/09/2022 thông báo thu hồi thuốc; đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
1754/SYT-NVYD 30/09/2022 thông báo thu hồi thuốc không đạt chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
1761/SYT-VP 30/09/2022 Triển khai thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Văn phòng sở Y Tế
1758/SYT-NVYD 30/09/2022 Thông báo giảm giá vật tư y tế đã trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
1320/MTTQ-BTT 29/09/2022 Triển khai thực hiện QĐ số 830/QĐ-TTg của TTCP Văn phòng sở Y Tế
48/ST 26/09/2022 Hướng dẫn lập hồ sơ công việc trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TDoffice). Văn phòng sở Y Tế
1611/SYT-NVYD 09/09/2022 V/v thông báo giảm giá vật tư y tế đã trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
789/QĐ-SYT 07/09/2022 Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ( BS Trần Thị Lan Phương) Phòng nghiệp vụ Y
1586/SYT-NVYD 07/09/2022 V/v chủ động mua các thuốc chưa có kết quả trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
791/QĐ-SYT 07/09/2022 Về việc cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PK Sản BS Thuận) Phòng nghiệp vụ Y
792/QĐ-SYT 07/09/2022 Về việc cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Trạm Y tế phường Sông Đà) Phòng nghiệp vụ Y
793/QĐ-SYT 07/09/2022 Về việc cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Trạm Y tế xã Sín Thầu) Phòng nghiệp vụ Y
786/QĐ-SYT 06/09/2022 Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (03 cá nhân) Phòng nghiệp vụ Y
787/QĐ-SYT 06/09/2022 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (17 cá nhân) Phòng nghiệp vụ Y
1501/SYT-NVYD 23/08/2022 V/v xử lý thuốc giả Phòng nghiệp vụ dược
1502/SYT-NVYD 23/08/2022 V/v thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
724/QĐ-SYT 18/08/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
1466/SYT-NVYD 17/08/2022 V/v kiểm tra, rà soát danh muc thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2023 - 2024 Phòng nghiệp vụ dược
711/QĐ-SYT 16/08/2022 Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “ Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” Phòng nghiệp vụ dược
712/QĐ-SYT 16/08/2022 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
Số 2600/KH-UBND 16/08/2022 Kế hoạch triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương DDCI- Điện Biên năm 2022 Văn phòng sở Y Tế
QĐ-SYT 12/08/2022 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
1444/SYT-VP 12/08/2022 V/v tăng cường công tác chuyển đổi số trong việc giải quyết TTHC đảm bảo một số mục tiêu của tỉnh về dịch vụ BCCI, DVCTT và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Văn phòng sở Y Tế
1429/SYT-NVYD 11/08/2022 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia tổ chức Phòng nghiệp vụ dược
1429/SYT-NVYD 11/08/2022 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia tổ chức Phòng nghiệp vụ dược
NVYD 09/08/2022 Cấp, cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
1398/TM-SYT 09/08/2022 tham gia báo giá trang thiết bị y tế Phòng kế hoạch tài chính
1405/SYT-NVYD 09/08/2022 Công bố danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021của Chính phủ Phòng nghiệp vụ Y
1379/SYT-TTr 04/08/2022 Triển khai, phổ biến, quán triệt, thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị Phòng thanh tra
1365/SYT-NVYD 03/08/2022 Vv triển khai Quyết định số 2122.QĐ-BYT của Bộ Y tế Hướng dẫn CĐ, ĐT sau nhiễm COVID-19 ở người lớn Phòng nghiệp vụ dược
1362/SYT-NVYD 02/08/2022 V/v thông báo cập nhật, công bố, sửa đổi danh mục thuốc Phòng nghiệp vụ dược
1361/SYT-NVYD 02/08/2022 V/v thông báo mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được phép lưu hành. Phòng nghiệp vụ dược
1360/SYT-NVYD 02/08/2022 V/v thông báo cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm; thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
1358/SYT-NVYD 01/08/2022 Xử lý thuốc giả Salonpas Gel Phòng nghiệp vụ dược
1331/SYT-NVYD 29/07/2022 V/v cung cấp thuốc Methadone, Buprenorphine cho của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh. Phòng nghiệp vụ dược
641/QĐ-SYT 29/07/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
642/QĐ-SYT 29/07/2022 Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
634/QĐ-SYT 25/07/2022 Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Phòng nghiệp vụ Y
1298/SYT-NVYD 22/07/2022 CV Triển khai thực hiện Quyết định số 1949/QĐ-BYT Phê duyệt các tài liệu truyền thông phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Phòng nghiệp vụ dược
1290/SYT-NVYD 21/07/2022 V/v thông báo thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
1292/SYT-NVYD 21/07/2022 V/v thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
1291/SYT-NVYD 21/07/2022 V/v thay đổi thông tin của hoá chất đã trúng thầu năm 2022. Phòng nghiệp vụ dược
1272/SYT-NVYD 19/07/2022 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, nhập khẩu không đúng qui định Phòng nghiệp vụ dược
1273/SYT-NVYD 19/07/2022 V/v xử lý thuốc giả Phòng nghiệp vụ dược
1264/SYT-NVYD 18/07/2022 CV Thực hiện Nghị định số 45/2022/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Phòng nghiệp vụ Y
1216/SYT-NVYD 08/07/2022 V/v báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm theo Thông tư 25. Phòng nghiệp vụ dược
583/QĐ-SYT 04/07/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
582/QĐ-SYT 01/07/2022 Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
1151/SYT-NVYD 30/06/2022 V/v thuốc nghi ngờ giả mạo, nhập khẩu/lưu hành trái phép Phòng nghiệp vụ dược
1152/SYT-NVYD 30/06/2022 V/v xây dựng kế hoạch mua thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế năm 2023. Phòng nghiệp vụ dược
1131/SYT-NVYD 27/06/2022 V/v giảm giá hoá chất đã trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
1133/SYT-NVYD 27/06/2022 V/v cập nhật danh mục, sửa đổi, gia hạn thuốc, vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
QĐ-SYT 24/06/2022 Quyết định cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
573/QĐ-SYT 24/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
1124/SYT-NVYD 24/06/2022 V/v điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2022 (lần 14). Phòng nghiệp vụ dược
1077/QĐ-UBND 24/06/2022 Công khai TTHC sử dung qua Bưu chính công ích thuộc Sở ngành Văn phòng sở Y Tế
556/QĐ-SYT 23/06/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” Phòng nghiệp vụ dược
1099/SYT-NVYD 22/06/2022 V/v thông báo thay đổi thông tin thuốc trúng thầu Cerebrolysin. Phòng nghiệp vụ dược
1080/SYT-VP 21/06/2022 triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-UBND, ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
225/BC-SYT 17/06/2022 BC-KQ chấm điểm TTHC quý II 2022 Văn phòng sở Y Tế
1051/SYT-NVYD 16/06/2022 V/v giảm giá sinh phẩm, hoá chất đã trúng thầu năm 2022. Phòng nghiệp vụ dược
1040/SYT-NVYD 15/06/2022 V/v cập nhật danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
1041/SYT-NVYD 15/06/2022 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
1042/SYT-NVYD 15/06/2022 V/v cập nhật danh mục thuốc; thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc Phòng nghiệp vụ dược
2053/SYT-VP 14/06/2022 Y tế về việc triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế Văn phòng sở Y Tế
7263/7263-syt 13/06/2022 V/v công khai, không công khai TTHC trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 06/06/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng sở Y Tế
1001/SYT-NVYD 10/06/2022 Vv báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 27.2021.TT-BYT của Bộ Y tế về kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử Phòng nghiệp vụ Y
NVY 09/06/2022 Cấp chứng chỉ, cấp lại, cấp thay đổi, Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn chứng chỉ y Phòng nghiệp vụ Y
NVY 09/06/2022 Cấp, cấp lại, thay đổi địa giới hành chính, Giấy phép hoạt động. Phòng nghiệp vụ Y
979/SYT-NVYD 08/06/2022 V/v thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược
980/SYT-NVYD 08/06/2022 V/v thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc Phòng nghiệp vụ dược
981/SYT-NVYD 08/06/2022 V/v công bố đợt 36 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
số 14-CV/BCĐ 03/06/2022 V/v triển khai công tác thông tin, tuyên truyền và tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lâng thứ VIII Phòng kế hoạch tài chính
952/SYT-NVYD 03/06/2022 V/v giảm giá vật tư đã trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
201/BC-SYT 03/06/2022 Báo cáo kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trên địa bàn tỉnh năm 2021. Phòng nghiệp vụ Y
QĐ/6905-SYT 03/06/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
941/SYT-NVYD 02/06/2022 V/v cập nhật danh mục thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
942/SYT-NVYD 02/06/2022 V/v đính chính một số nội dung tại Thông tư 39/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 Phòng nghiệp vụ dược
905/SYT-NVYD 27/05/2022 CV Thực hiện Quyết định số 1341/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19. Phòng nghiệp vụ Y
910/SYT-NVYD 27/05/2022 V/v thông báo mở lớp đào tạo liên tục GSP Phòng nghiệp vụ dược
491/QĐ-SYT 27/05/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
911/SYT-NVYD 27/05/2022 Xử lý mẫu thuốc Voltarén 75mg giả Phòng nghiệp vụ dược
892/SYT-NVYD 25/05/2022 Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
889/SYT-NVYD 25/05/2022 V/v giảm giá hoá chất đã trúng thầu Phòng nghiệp vụ dược
889/SYT-NVYD 25/05/2022 V/v giảm giá hoá chất đã trúng thầu Phòng nghiệp vụ dược
892/SYT-NVYD 25/05/2022 Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
885/KL-SYT 24/05/2022 Kết luận thanh tra iệc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ; việc triển khai, thực hiện sử dụng các biện pháp tránh thai miễn phí đối với Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay Phòng thanh tra
863/SYT-NVYD 21/05/2022 V/v triển khai thực hiện các Quyết định hướng dẫn chẩn đoán, điều trị một số bệnh ký sinh trùng của Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ Y
864/SYT-NVYD 21/05/2022 Vv triển khai Quyết định 1226.QĐ-BYT về điều chỉnh nội dung phân luồng, sàng lọc và thu dung, điều trị BN COVID-19 Phòng nghiệp vụ Y
865/SYT-NVYD 21/05/2022 Vv triển khai Quyết định 1242.QĐ-BYT về HD PHCN và tự chăm sóc các bệnh liên quan sau mắc COVID-19 Phòng nghiệp vụ Y
853/SYT-NVD 19/05/2022 Vv: Tăng cường kiển tra, quản lý đối với sản phẩm chứa Methanol được mua, bán tại các cơ sở kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
855/SYT-NVD 19/05/2022 V/v điều chuyển thuốc Buprenorphine 8mg. Phòng nghiệp vụ dược
845/SYT-NVYD 18/05/2022 V/v điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2022 (lần 12). Phòng nghiệp vụ dược
848/SYT-NVYD 18/05/2022 V/v cập nhật danh mục thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
438/QĐ-SYT 13/05/2022 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
809/SYT-NVD 12/05/2022 Xử lý thuốc giả, mỹ phẩm nghi ngờ giả Phòng nghiệp vụ dược
810/SYT-NVD 12/05/2022 đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc, giấy đăng ký lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
813/SYT-NVD 12/05/2022 V/v cập nhật danh mục thuốc, công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP Phòng nghiệp vụ dược
779/SYT-NVD 10/05/2022 V/v điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2022 (lần 11). Phòng nghiệp vụ dược
766/SYT-NVD 06/05/2022 V/v chủ động mua các thuốc do Trung tâm mua sắm tập trung cấp quốc gia tổ chức Phòng nghiệp vụ dược
405/QĐ-SYT 29/04/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
747/SYT-NVD 29/04/2022 V/v bãi bỏ các văn bản có liên quan đến sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm SARS-CoV-2. Phòng nghiệp vụ dược
730/SYT-NVY 28/04/2022 Công bố danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021của Chính phủ Phòng nghiệp vụ Y
718/SYT-NVD 26/04/2022 V/v: Giảm giá sinh phẩm, vật tư y tế đã trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
399/QĐ-SYT 26/04/2022 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
390/QĐ-SYT 25/04/2022 Cấp lại GPHĐ 28 cơ sở KCB do thay đổi địa giới hành chính Phòng nghiệp vụ Y
690/SYT-VP 22/04/2022 V/v: Triển khai thực hiện Hướng dẫn các quy định về thể thức trình bày, lưu trữ, giao nộp, bảo quản, tiêu hủy văn bản điện tử Văn phòng sở Y Tế
696/SYT-NVD 22/04/2022 V/v cập nhật danh mục thuốc sản xuất được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành Phòng nghiệp vụ dược
685/SYT-NVD 21/04/2022 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
667/SYT-NVD 20/04/2022 V/v thông báo tuyển sinh các lớp tập huấn tại trường Đại học dược Hà Nội Phòng nghiệp vụ dược
676/SYT-NVD 20/04/2022 V/v mua trang thiết bị y tế trúng thầu chưa có giá kê khai. Phòng nghiệp vụ dược
656/SYT-NVD 18/04/2022 V/v: Giảm giá dung dịch sát khuẩn tay nhanh đã trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
342/QĐ-SYT 15/04/2022 QĐ Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Văn phòng Sở Y tế Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
640/SYT-NVD 15/04/2022 V/v thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc và thu hồi toàn bộ các lô thuốc B-Comene. Phòng nghiệp vụ dược
628/SYT-NVD 14/04/2022 V/v mua sắm vật tư y tế đã trúng thầu năm 2021-2022 chưa có giá kê khai. Phòng nghiệp vụ dược
633/SYT-NVD 14/04/2022 V/v: Mua thuốc theo kết quả trúng thầu năm 2022. Phòng nghiệp vụ dược
634/SYT-NVD 14/04/2022 V/v: Giảm giá sinh phẩm, vật tư y tế, hoá chất đã trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
338/QĐ-SYT 13/04/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
614: /SYT-NVY 12/04/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 808/QĐ-BYT ngày 01/4/2022 của Bộ Y tế về việc quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn Phòng nghiệp vụ Y
599/KL-TTr 08/04/2022 Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Y tế huyện Mường Chà Phòng thanh tra
Số 06 QĐ-TTg 05/04/2022 phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử và phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 Văn phòng sở Y Tế
310/QĐ-SYT 31/03/2022 gói thầu mua sắm vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân phục vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ Phòng nghiệp vụ dược
541/SYT-VP 29/03/2022 tuyên truyền dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 Văn phòng sở Y Tế
543/SYT-NVY 29/03/2022 V/v thông báo Danh sách cơ sở đủ điều kiện KSK, KSK cho người LX trên địa bàn tỉnh Điện Biên Phòng nghiệp vụ Y
529/SYT-NVD 28/03/2022 V/v: Xử lý các thuốc giả. Phòng nghiệp vụ dược
264/QĐ-SYT 25/03/2022 Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
505/SYT-NVD 25/03/2022 V/v: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ dược liệu, thuốc cổ truyền. Phòng nghiệp vụ dược
495/SYT-NVD 23/03/2022 V/v: Mua Cồn 70 ngoài kết quả đấu thầu. Phòng nghiệp vụ dược
496/SYT-NVD 23/03/2022 V/v: Điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu năm 2021 - 2022 (lần 09) Phòng nghiệp vụ dược
480/SYT-NVD 22/03/2022 cập nhật danh mục thuốc, sửa đổi thông tin thuốc sản xuất trong nước được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành Phòng nghiệp vụ dược
253/QĐ-SYT 22/03/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
255/QĐ-SYT 22/03/2022 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
/92/BC-SYT 16/03/2022 BC-KQ chấm điểm TTHC quý I 2022 Văn phòng sở Y Tế
424/SYT-NVD 10/03/2022 V/v Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2021. Phòng nghiệp vụ dược
201/QĐ-SYT 04/03/2022 Phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua test nhanh xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 Phòng nghiệp vụ dược
364/SYT-NVD 04/03/2022 V/v cập nhật thông tin đường dùng, chỉ định đối với thuốc glutathion Phòng nghiệp vụ dược
345/SYT-NVD 02/03/2022 V/v: Cập nhật ban hành danh mục, sửa đổi, gia hạn thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
195/QĐ-SYT 02/03/2022 Cấp, Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
180/QĐ-SYT 28/02/2022 Cấp Giấy chứng nhận duy trì đáp ứng "Thực hành tốt phân phối thuốc", "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
300/SYT-VP 25/02/2022 triển khai thực hiện văn bản số 592-CV/TU, ngày 21/02/2022, của Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
58/KH-SYT 25/02/2022 Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Văn phòng SYT Văn phòng sở Y Tế
319/SYT-NVD 25/02/2022 Vv: Kinh doanh thuốc điều trị COVID-19. Phòng nghiệp vụ dược
321/SYT-NVD 25/02/2022 V/v: Điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu năm 2021 - 2022 (lần 08) Phòng nghiệp vụ dược
322/SYT-NVY 25/02/2022 Vv triển khai thực hiện Quyết định số 405.QĐ-BYT của Bộ Y tế về Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 ở trẻ em Phòng nghiệp vụ Y
CV 129 27/01/2022 Tài liệu Nghị định và TT về BVMT theo Cv số 236 và CV 129 Phòng nghiệp vụ Y
139/QĐ-SYT 27/01/2022 Cấp Giấy chứng nhận "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
172/SYT-NVY 27/01/2022 triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Phòng nghiệp vụ Y
150.148.147/SYT-TTr 24/01/2022 Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ Phòng thanh tra
117/QĐ-SYT 24/01/2022 Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cấp chứng chỉ, bổ sung chứng chỉ, cấp lại giấy phép năm 2022 Phòng nghiệp vụ Y
25/KH-SYT 21/01/2022 Kê hoạch Công tác quản lý Dược và Mỹ phẩm năm 2022 Phòng nghiệp vụ dược
139/SYT-NVY 21/01/2022 Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Tài liệu hướng dẫn tiêu chí kỹ thuật công nghệ thông tin đơn thuốc điện tử Phòng nghiệp vụ Y
111/QĐ-SYT 20/01/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
115/SYT-NVD 19/01/2022 Vv: Đảm bảo cung ứng thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh trong dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phòng nghiệp vụ dược
120/SYT-NVD 19/01/2022 Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
106/QĐ-SYT 18/01/2022 Phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 Phòng nghiệp vụ dược
78/SYT-NVD 14/01/2022 V/v: Giảm giá vật tư y tế đã trúng thầu năm 2022. Phòng nghiệp vụ dược
49/SYT-TTr 11/01/2022 Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Phòng thanh tra
82/QĐ-SYT 11/01/2022 Phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, mua trang phuc phòng hộ Phòng nghiệp vụ dược
42/SYT-TTr 10/01/2022 Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Phòng thanh tra
78/QĐ-SYT 10/01/2022 Cấp Giấy chứng nhận "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
17/SYT-NVY 06/01/2022 Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2021/TT-BYT Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện. Phòng nghiệp vụ Y
23/SYT-NVD 06/01/2022 Thông báo tuyển sinh các lớp tập huấn tại trường Đại học dược Hà Nội Phòng nghiệp vụ dược
26/SYT-NVD 06/01/2022 Triển khai thực hiện các văn bản, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành Phòng nghiệp vụ dược
2469/KL-TT 31/12/2021 Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh thuốc; hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021 Phòng thanh tra
2450/SYT/VP 30/12/2021 Phân công trực Cơ quan ngày nghỉ thứ bẩy, chủ nhật và Tết dương lịch năm 2022 Văn phòng sở Y Tế
1129/QĐ-SYT 28/12/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bổ sung máy thở chức năng cao, bộ đặt nội khí quản thường, xe đẩy dụng cụ cấp cứu cao cấp Phòng nghiệp vụ dược
1130/QĐ-SYT 28/12/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bổ sung máy truyền dịch Phòng nghiệp vụ dược
2412/SYT-NVD 27/12/2021 Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
2413/SYT-NVD 27/12/2021 Ban hành danh mục vắc xin, sinh phẩm; sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
1122/QĐ-SYT 25/12/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua bổ sung trang thiết bị để phòng chống dịch COVID-19 Phòng nghiệp vụ dược
2405/SYT-NVD 24/12/2021 V/v: Luân chuyển thuốc để hỗ trợ Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ chống dịch COVD-19. Phòng nghiệp vụ dược
2409/SYT-NVY 24/12/2021 Hướng dẫn khử khuẩn khu vực cảng hàng không và tàu bay trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Phòng nghiệp vụ Y
2411/SYT-NVY 24/12/2021 Hướng dẫn khử khuẩn khu vực cảng và tàu thuyền trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Phòng nghiệp vụ Y
1103/QĐ-SYT 20/12/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Phòng nghiệp vụ dược
1102/QĐ-SYT 20/12/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bộ đặt nội khí quản có camera Phòng nghiệp vụ dược
1107/QĐ-SYT 20/12/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua trang thiết bị khác Phòng nghiệp vụ dược
1108/QĐ-SYT 20/12/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 Phòng nghiệp vụ dược
2351/SYT-NVD 16/12/2021 Cập nhật danh mục thuốc sản xuất trong nước và danh mục thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược
2354/SYT-NVD 16/12/2021 Đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
1087/QĐ-SYT 15/12/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
1088/QĐ-SYT 15/12/2021 Cấp đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
2281/SYT-NVD 10/12/2021 Triển khai, thực hiện Sổ tay thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc Phòng nghiệp vụ dược
2290/SYT-NVD 10/12/2021 Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành Phòng nghiệp vụ dược
1075/QĐ-SYT 09/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ 6 tỉnh Bắc Lào Phòng nghiệp vụ dược
2220/STY-NVY 02/12/2021 Cv Thực hiện Thông tư số 20/2021/TT-BYT Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. Phòng nghiệp vụ Y
2219/SYT-NVY 02/12/2021 CV Thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BYT Quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng. Phòng nghiệp vụ Y
1051/QĐ-SYT 01/12/2021 Phê duyệt Danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bổ sung vật tư chấn thương chỉnh hình Phòng nghiệp vụ dược
1051/QĐ-SYT 01/12/2021 Phê duyệt Danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bổ sung vật tư chấn thương chỉnh hình Phòng nghiệp vụ dược
1047/QĐ-SYT 30/11/2021 Cấp đáp ứng, duy trì đáp ứng Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
2198/SYT-NVD 30/11/2021 V/v: Điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu năm 2021 - 2022 (lần 05). Phòng nghiệp vụ dược
1046/QĐ-SYT 29/11/2021 Phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua vật tư, hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 năm 2021 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phòng nghiệp vụ dược
506/BC-SYT 24/11/2021 BÁO CÁO Kết quả công tác gia đình năm 2021,Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Công đoàn ngành y tế
2145/SYT-VP 24/11/2021 V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí cho Sở Y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 Văn phòng sở Y Tế
2131/SYT-NVD 23/11/2021 Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
1017/QĐ-SYT 23/11/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “ Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” Phòng nghiệp vụ dược
1019/QĐ-SYT 23/11/2021 V/v Hủy thầu gói thầu mua trang thiết bị khác Phòng nghiệp vụ dược
1020/QĐ-SYT 23/11/2021 Hủy thầu gói thầu mua bộ đặt nội khí quản có camera Phòng tổ chức cán bộ
1018/QĐ-SYT 23/11/2021 Hủy thầu gói thầu mua máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Phòng nghiệp vụ dược
2116/KL-TTr 22/11/2021 Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Điện Biên Phòng thanh tra
1016/QĐ-SYT 22/11/2021 Phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bổ sung vật tư, phương tiện phòng hộ phòng chống dịch COVID-19 Phòng nghiệp vụ dược
1000/QĐ-SYT 19/11/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bơm tiêm điện Phòng nghiệp vụ dược
999/QĐ-SYT 19/11/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua máy theo dõi bệnh nhân Phòng nghiệp vụ dược
1003/QĐ-SYT 19/11/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua máy truyền dịch Phòng nghiệp vụ dược
1001/QĐ-SYT 19/11/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua máy hút đờm Phòng nghiệp vụ dược
2063/SYT-NVD 15/11/2021 V/v: Phân bổ thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do các đơn vị hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Phòng nghiệp vụ dược
963/QĐ-SYT 12/11/2021 Phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua test nhanh xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 Phòng nghiệp vụ dược
2035/SYT-VP 11/11/2021 niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, công khai nội dung hướng dẫn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức Văn phòng sở Y Tế
2046/SYT-NVD 11/11/2021 V/v đảm bảo hậu cần phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phòng nghiệp vụ dược
2024/GM-SYT 10/11/2021 Báo giá vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân Phòng nghiệp vụ dược
959/QĐ-SYT 10/11/2021 Phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua vật tư, hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 Phòng nghiệp vụ dược
960/QĐ-SYT 10/11/2021 Phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 Phòng nghiệp vụ dược
2033/SYT-NVD 10/11/2021 V/v: Giảm giá vật tư y tế trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
956/QĐ-SYT 09/11/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
904/QĐ-SYT 28/10/2021 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám chuyên khoa Da liễu (BS Hùng). Phòng nghiệp vụ Y
903/QĐ-SYT 28/10/2021 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp Bản Phủ (BS Thao). Phòng nghiệp vụ Y
906/QĐ-SYT 28/10/2021 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng Tuyến Liên (BS Tuyến) Phòng nghiệp vụ Y
883/QĐ-SYT 25/10/2021 Cấp đáp ứng, duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1861/SYT-NVD 18/10/2021 V/v: Cung ứng vật tư y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Phòng nghiệp vụ dược
1861/SYT-NVD 18/10/2021 V/v: Cung ứng vật tư y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Phòng nghiệp vụ dược
1824/SYT-NVD 14/10/2021 V/v: Chất lượng thuốc Amoxicillin 500mg, SĐK: VD-17537-12. Phòng nghiệp vụ dược
1824/SYT-NVD 14/10/2021 V/v: Chất lượng thuốc Amoxicillin 500mg, SĐK: VD-17537-12. Phòng nghiệp vụ dược
814/QĐ-SYT 08/10/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
199/KH-SYT 08/10/2021 Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng năm 2021 theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan Văn phòng sở Y Tế
1787/SYT-VP 08/10/2021 triển khai thực hiện Nghị định 84/2021/NĐ-CP, ngày 22/9/2021 của Chính phủ. Văn phòng sở Y Tế
806/QĐ-SYT 06/10/2021 Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
802/QĐ-SYT 04/10/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập E-Hồ sơ mời thầu và đánh giá E-Hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 Phòng nghiệp vụ dược
803/QĐ-SYT 04/10/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 Phòng nghiệp vụ dược
1712/SYT-NVD 30/09/2021 V/v: Điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu năm 2021 - 2022 (lần 04). Phòng nghiệp vụ dược
1718/GM-SYT 30/09/2021 Tư vấn lập E-Hồ sơ mời thầu và đánh giá E-Hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 Phòng nghiệp vụ dược
784/QĐ-SYT 24/09/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 9 gói thầu mua trang thiết bị để phòng chống dịch COVID-19 Phòng nghiệp vụ dược
1721/QĐ-UBND 23/09/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
774/QĐ-SYT 20/09/2021 Phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua phương tiện phòng hộ cá nhân, vật tư, hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 Phòng nghiệp vụ dược
775/QĐ-SYT 20/09/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập E-Hồ sơ mời thầu và đánh giá E-Hồ sơ dự thầu 9 gói thầu Phòng nghiệp vụ dược
511/VPUB-KSTT 20/09/2021 V/v công khai TTHC trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại được công bố tại Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng sở Y Tế
1616/SYT-NVD 16/09/2021 V/v: Chất lượng thuốc viên nén PHARCOTER SĐK: VD-14429-11, Số lô: 20011. Phòng nghiệp vụ dược
767/QĐ-SYT 14/09/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
768/QĐ-SYT 14/09/2021 Cấp đáp ứng, duy trì đáp ứng Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1594/SYT-NVD 13/09/2021 tham gia tư vấn, thẩm định hồ sơ đấu thầu trang thiết bị y tế Phòng nghiệp vụ dược
1590/SYT-VP 13/09/2021 tổ chức tết Trung thu năm 2021 Văn phòng sở Y Tế
756/QĐ-SYT 10/09/2021 Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phòng khám chuyên khoa phụ sản (BS Nguyễn Thị Bổn) Phòng nghiệp vụ Y
758/QĐ-SYT 10/09/2021 Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt (BS Nguyễn Mạnh Cường) Phòng nghiệp vụ Y
755/QĐ-SYT 10/09/2021 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt (BS Trần Văn Duy) Phòng nghiệp vụ Y
743/QĐ-SYT 08/09/2021 Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK khu vực Leng Su Sìn) Phòng nghiệp vụ dược
741/QĐ-SYT 07/09/2021 Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
: 1537/SYT-NVY 01/09/2021 V/v thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID19 tại các phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân; các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn tỉnh. Phòng nghiệp vụ Y
1533/SYT-TTr 01/09/2021 Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2021 Phòng thanh tra
1536/SYT-NVY 01/09/2021 Thực hiện Quyết định số 4159 ban hành Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19. Phòng nghiệp vụ Y
1534/SYT-NVY 01/09/2021 thực hiện quyết định số 4156/QĐ-BYT hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà. Phòng nghiệp vụ Y
1535/SYT-NVY 01/09/2021 thực hiện Quyết định số 4158/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn Phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Phòng nghiệp vụ Y
714.715.728.729/QĐ-SYT 31/08/2021 Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
715/QĐ-SYT 30/08/2021 Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
695/QĐ-SYT 23/08/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
1468/SYT-NVD 23/08/2021 V/v: Thay đổi số đăng ký của thuốc đã trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
1435/SYT-NVD 19/08/2021 V/v: Giảm giá vật tư y tế trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
1435/SYT-NVD 19/08/2021 V/v: Giảm giá vật tư y tế trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
679/QĐ-SYT 16/08/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hoá chất, phương tiện phòng hộ cá nhân điều trị bệnh nhân COVID-19 năm 2021 Phòng nghiệp vụ dược
1410/SYT-NVD 16/08/2021 V/v: Rà soát nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2022-2023. Phòng nghiệp vụ dược
1399/SYT-NVD 13/08/2021 thực hiện đúng các quy định về hành nghề dược Phòng nghiệp vụ dược
1397/SYT-VP 13/08/2021 triển khai thực hiện các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương Văn phòng sở Y Tế
QĐ-SYT 12/08/2021 Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
1333/SYT-NVD 06/08/2021 V/v: Mua thuốc, hoá chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế không trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược
654/QĐ-SYT 06/08/2021 Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1307/SYT-NVD 03/08/2021 V/v: Cung cấp danh sách các đơn vị sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE). Phòng nghiệp vụ dược
630/QĐ-SYT 30/07/2021 V/v Cấp Chứng chỉ hành nghề dược Phòng nghiệp vụ dược
: 1255/SYT-VP 29/07/2021 V/v kiểm tra, rà soát về an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu KCB BHYT trên toàn quốc Văn phòng sở Y Tế
1221/SYT-NVD 22/07/2021 V/v: Thực hiện 02 Văn bản mới ban hành của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược
1222/SYT-NVD 22/07/2021 V/v: Điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu năm 2021 - 2022 (lần 02). Phòng nghiệp vụ dược
1223/SYT-TTr 22/07/2021 Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ Phòng nghiệp vụ dược
1226/SYT-NVD 22/07/2021 V/v: Đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc, vật tư phòng chống dịch bệnh Covid -19 Phòng nghiệp vụ dược
598/QĐ-SYT 20/07/2021 Cấp Giấy chứng nhận duy trì đáp ứng "Thực hành tốt Phân phối thuốc", Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1203/SYT-NVD 20/07/2021 V/v: Làm rõ việc cung ứng vật tư đã trúng thầu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Phòng nghiệp vụ dược
1158/SYT-NVD 14/07/2021 V/v: Hướng dẫn tra cứu kết quả đấu thầu trên Cổng công khai của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược
1142/SYT-NVD 12/07/2021 V/v: Điều chuyển thuốc để hỗ trợ Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ chống dịch COVD-19 Phòng nghiệp vụ dược
1142/SYT-NVD 12/07/2021 V/v: Điều chuyển thuốc để hỗ trợ Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ chống dịch COVD-19. Phòng nghiệp vụ dược
1105/SYT-NVD 06/07/2021 V/v: Thực hiện văn bản cập nhật thông tin liên quan đến thuốc. Phòng nghiệp vụ dược
1106/SYT-NVD 06/07/2021 V/v: Xác nhận tên gọi thành phần hoạt chất của thuốc đã được cấp GĐKLH. Phòng nghiệp vụ dược
1107/SYT-NVD 06/07/2021 V/v: Cung cấp danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu Phòng nghiệp vụ dược
1092/SYT-NVD 02/07/2021 V/v: Thông báo kết quả đàm phán giá 04 thuốc biệt dược gốc. Phòng nghiệp vụ dược
496/QĐ-SY 02/07/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua phim chụp X-quang y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Phòng nghiệp vụ dược
1095/SYT-NVD 02/07/2021 Thực hiện Thông tư mới ban hành Phòng nghiệp vụ dược
488/QĐ-SYT 01/07/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
489/QĐ-SY 01/07/2021 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
469/QĐ-SYT 30/06/2021 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “ Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” Phòng nghiệp vụ dược
128/KH-SYT 24/06/2021 Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 Phòng thanh tra
445/QĐ-SYT 23/06/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng vật tư y tế theo mặt hàng điều chỉnh năm 2021 - 2022 Phòng nghiệp vụ dược
444/QĐ-SYT 23/06/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng vật tư y tế theo thành phần điều chỉnh năm 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
1010/SYT-NVY 22/06/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư 04/2021/TT-BYT ngày 09/6/2021 của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ Y
990/SYT-NVY 19/06/2021 V/v tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh tại các phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh. Phòng nghiệp vụ Y
422/QĐ-SYT 17/06/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng thuốc generic điều chỉnh năm 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
421/QĐ-SYT 17/06/2021 Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua bổ sung hóa chất điều trị bệnh nhân Covid-19 năm 2021 Phòng nghiệp vụ dược
957/SYT-NVD 15/06/2021 V/v: Mua đinh, nẹp, vít sử dụng cho răng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Phòng nghiệp vụ dược
226/BC-SYT 14/06/2021 Báo cáo kết quả công tác gia đình 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Công đoàn ngành y tế
410/QĐ-SYT 11/06/2021 Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch Covid-19 Phòng nghiệp vụ dược
407/QĐ-SYT 10/06/2021 V/v Cấp Chứng chỉ hành nghề dược Phòng nghiệp vụ dược
TTK NVD 09/06/2021 Thỏa thuận khung gói sinh phẩm, vật tư theo thành phần năm 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
TTK NVD 09/06/2021 Thỏa thuận khung gói sinh phẩm, vật tư theo thành phần năm 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
TTK NVD 09/06/2021 Thỏa thuận khung gói hóa chất năm 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
TTK NVD 09/06/2021 Thỏa thuận khung gói vật t y tế theo mặt hàng năm 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
TTK NVD 09/06/2021 Thỏa thuận khung gói vật t y tế theo mặt hàng năm 2021-2022 phần 2 Phòng nghiệp vụ dược
911/SYT-NVD 09/06/2021 V/v: Mẫu Aquadetrim vitamin D3 nghi ngờ là giả. Phòng nghiệp vụ dược
TTK NVD 08/06/2021 Thỏa thuận khung các gói thầu mua sắm phòng chống dịch Covid 2020 Phòng nghiệp vụ dược
TKK VND 08/06/2021 Thỏa thuận khung các gói thầu mua sắm phòng chống dịch Covid 2021 Phòng nghiệp vụ dược
394/QĐ-SYT 04/06/2021 Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với phòng, ban, công chức, và người lao động Cơ quan Văn phòng sở Y tế. Văn phòng sở Y Tế
Số: 777/TM-SYT;Số: 860/TM-SYT 03/06/2021 Thư mời báo giá tháng 6 năm 2021 Phòng nghiệp vụ dược
864/SYT-NVD 03/06/2021 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
841/SYT-TTr 31/05/2021 Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 55/2021/ND-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ Phòng thanh tra
840/SYT-NVD 31/05/2021 V/v: Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo kiểm tra hoạt động tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc Methadone. Phòng nghiệp vụ dược
851/SYT-NVD 31/05/2021 V/v: Hướng dẫn thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 năm 2021. Phòng nghiệp vụ dược
373/QĐ-SYT 28/05/2021 QĐ Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng hóa chất điều chỉnh năm 2021 - 2022 Phòng nghiệp vụ dược
369/QĐ-SYT 27/05/2021 Phê duyệt dự toán mua phim chụp City cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Phòng nghiệp vụ dược
368/QĐ-SYT 26/05/2021 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt “ Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
367/QĐ-SYT 26/05/2021 Về cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
366/QĐ-SYT 26/05/2021 Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả (Ông Nguyễn Văn Doanh) Phòng nghiệp vụ Y
798/SYT-TTr 25/05/2021 Phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định số 741/QĐ-TTg ngày 20/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phòng thanh tra
345/QĐ-SYT 24/05/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 năm 202 Phòng nghiệp vụ dược
351/QĐ-SYT 24/05/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “ Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” Phòng nghiệp vụ dược
777/TM-SYT 21/05/2021 BÁO GIÁ bộ trang phục phòng chống dịch Phòng nghiệp vụ dược
333/QĐ-SYT 19/05/2021 Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PK Mắt BS Trần Đức Nghĩa) Phòng nghiệp vụ Y
334/QĐ-SYT 19/05/2021 Cấp Giấy phép hoạt động (PK YHCT-PHCN BS Trịnh Minh Ngọc) Phòng nghiệp vụ Y
328/QĐ-SYT 18/05/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng test thử nhanh định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 nhập khẩu Phòng nghiệp vụ dược
329/QĐ-SYT 18/05/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng test thử nhanh định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 sản xuất trong nước Phòng nghiệp vụ dược
738/SYT-NVD 17/05/2021 Vv: Báo cáo tình hình trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm chẩn đoán phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 Phòng nghiệp vụ dược
739/SYT-VP 17/05/2021 Về việc Bộ trưởng gửi Lời hiệu triệu phòng, chống dịch COVID-19 Phòng nghiệp vụ dược
323/QĐ-SYT 17/05/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua test thử nhanh phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 Phòng nghiệp vụ dược
742/SYT-NVD 17/05/2021 V/v: Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở kinh doanh dược. Phòng nghiệp vụ dược
318/QĐ-SYT 17/05/2021 Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc"; Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
316/QĐ-SYT 14/05/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Phòng nghiệp vụ dược
702/SYT-NVD 12/05/2021 V/v: Cung ứng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân cho phòng, chống dịch Covid-19. Phòng nghiệp vụ dược
305/QĐ-SYT 11/05/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng sinh phẩm phản ứng đạt tiêu chuẩn WHO Phòng nghiệp vụ dược
306/QĐ-SYT 11/05/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 Phòng nghiệp vụ dược
307/QĐ-SYT 11/05/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho máy PCR Abbott Phòng nghiệp vụ dược
TM-SYT 10/05/2021 Thư mời báo giá năm 2021 Phòng nghiệp vụ dược
301/QĐ-SYT 10/05/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 Phòng nghiệp vụ dược
663/SYT-NVY 07/05/2021 V/v hướng dẫn Sàng lọc và điều trị dự phòng tiền sản giật. Phòng nghiệp vụ Y
QĐ-SYT 04/05/2021 Cấp cấp lại Chứng chỉ hành nghề, bổ sung chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
QĐ-SY 04/05/2021 Quyết định cấp lại GPHĐ cơ sở khám chữa bệnh, thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn cs khám chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
270/QĐ-SYT 28/04/2021 v/v cấp chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
271/QĐ-SYT 28/04/2021 v/v Câp Giấy chứng nhân, GPP Phòng nghiệp vụ dược
580/KL-TTr 22/04/2021 Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm Phòng thanh tra
541/SYT-VP 15/04/2021 triển khai thực hiện Thông tư 21/2021/TT-BCA. Ngày 19/2/2021 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục nhà nước độ mật. Văn phòng sở Y Tế
546/CV-SYT 15/04/2021 Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 Phòng thanh tra
232/QĐ-SYT 14/04/2021 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt “ Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
535/SYT-NVD 14/04/2021 V/v: Cung ứng thuốc ARV điều trị người nhiễm HIV do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả. Phòng nghiệp vụ dược
537/GM-SYT 14/04/2021 GM Tham dự Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 Phòng nghiệp vụ Y
531/SYT-TTr 13/04/2021 Tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư Phòng thanh tra
225/QĐ-SYT 09/04/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Phòng nghiệp vụ dược
219/QĐ-SYT 08/04/2021 Về cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
223/QĐ-SYT 08/04/2021 Quyết định phê duyệt DMKT Phòng khám Phòng nghiệp vụ Y
484/GM-SYT 06/04/2021 Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả hoạt động công tác y tế quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 (TTYT tuyến huyện chủ động mời PYT và BHXH huyện thị dự tại điểm cầu) Văn phòng sở Y Tế
486/SYT-NVD 06/04/2021 V/v: Giảm giá vật tư y tế trúng thầu. Văn phòng sở Y Tế
487/SYT-NVD 06/04/2021 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
215/QĐ-SYT 05/04/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “ Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” Phòng nghiệp vụ Y
478/SYT-NVY 05/04/2021 V/v Thông báo Danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe, khám sức khỏe lái xe trên địa bàn tỉnh Điện Biên Phòng nghiệp vụ Y
209/QĐ-SYT 01/04/2021 Quyết định cấp lại Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh (PK CK TMH BS Tuấn) Phòng nghiệp vụ Y
210/QĐ-SYT 01/04/2021 Quyết định phê duyệt DMKT Phòng khám Thanh Hải Phòng nghiệp vụ Y
QĐ/BSCCHN 30/03/2021 Quyết định việc cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn chứng chỉ hành nghề Y Phòng nghiệp vụ Y
178/QĐ-SYT 29/03/2021 Quyết định về việc cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PK CK Nhi BS Cúc) Phòng nghiệp vụ Y
/QĐ-SYT 26/03/2021 Quyết định phê duyệt DMKT PK chuyên khoa Phòng nghiệp vụ Y
121/VP-VPUB-KSTT 26/03/2021 Công khai TTHC tại Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 UBND tỉnh Văn phòng sở Y Tế
123/BC-SYT 26/03/2021 Báo cáo kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020. Phòng nghiệp vụ Y
123/BC-SYT 26/03/2021 Báo cáo kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020. Phòng nghiệp vụ Y
159/QĐ-SYT 22/03/2021 Quyết định việc cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
159/QĐ-SYT 22/03/2021 Quyết định việc cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
385/GCN-SYT 18/03/2021 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV DƯƠNG TÍNH Phòng nghiệp vụ Y
/QĐ-SYT 15/03/2021 Quyết định cấp Chứng chỉ, cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
118/QĐ-SYT 26/02/2021 Cấp,Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
số TTK/SYT-NVD 24/02/2021 Thỏa thuận khung gói thầu cung ứng thuốc 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
257/SYT-NVD 24/02/2021 V/v: Hướng dẫn thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân để phòng chống dịch Covid-19 năm 2021. Phòng nghiệp vụ dược
116/QĐ-SYT 24/02/2021 Về việc Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
109/QĐ-SYT 12/02/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng khẩu trang y tế Phòng nghiệp vụ dược
108/QĐ-SYT 12/02/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng găng tay, dung dịch sát khuẩn Phòng nghiệp vụ dược
107/QĐ-SYT 12/02/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng bộ trang phục phòng chống dịch Phòng nghiệp vụ dược
106/QĐ-SYT 12/02/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng vật tư khác Phòng nghiệp vụ dược
/QĐ-SYT 12/02/2021 Cấp Giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa, cơ sở tiêm chích tháng 2,3 năm 2021 Phòng nghiệp vụ Y
99/QĐ-SYT 10/02/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 cung ứng sinh phẩm phản ứng đạt tiêu chuẩn WHO Phòng nghiệp vụ dược
101/QĐ-SYT 10/02/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 cung ứng vật tư lấy bệnh phẩm Phòng nghiệp vụ dược
50/BC-SYT 06/02/2021 BC Hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Phòng nghiệp vụ Y
175/SYT-NVD 04/02/2021 V/v: Kiểm tra, rà soát danh mục, số lượng thuốc phòng chống dịch Covid-19. Phòng nghiệp vụ dược
177/SYT-NVD 04/02/2021 V/v: Đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng "Thực hành tốt phân phối thuốc", “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” đối với các cơ sở hành nghề dược. Phòng nghiệp vụ dược
158/SYT-NVD 01/02/2021 V/v: Hướng dẫn thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế, hóa chất năm 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
160/SYT-NVD 01/02/2021 V/v: Xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2021. Phòng nghiệp vụ dược
102/QĐ-SYT 31/01/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 cung ứng Roto cho máy ly tâm Phòng nghiệp vụ dược
64/QĐ-SYT 22/01/2021 V/v Cấp GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
59/QĐ-SYT 22/01/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 cung ứng sinh phẩm chẩn đoán invitro Phòng nghiệp vụ Y
65/QĐ-SYT 22/01/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 cung ứng vật tư y tế theo thành phần Phòng nghiệp vụ dược
66/QĐ-SYT 22/01/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 cung ứng vật tư y tế theo mặt hàng Phòng nghiệp vụ dược
67/QĐ-SYT 22/01/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7 cung ứng hóa chất Phòng nghiệp vụ dược
54/QĐ-SYT 21/01/2021 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
55/QĐ-SYT 21/01/2021 V/v Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “ Thực hành tốt phân phối thuốc”. Phòng nghiệp vụ dược
50/QĐ-SYT 20/01/2021 Quyết định Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
51/QĐ-SYT 20/01/2021 Quyết định cấp Giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa da liễu Bác sỹ Hương Phòng nghiệp vụ Y
52/QĐ-SYT 20/01/2021 Quyết định cấp lại Giấy phép hoạt động Trạm Y tế xã Quài Cang Phòng nghiệp vụ Y
91/SYT-TTr 19/01/2021 Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Phòng thanh tra
93/SYT-TTr 19/01/2021 Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 43/CT-TTG ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phòng thanh tra
49/QĐ-SYT 19/01/2021 Về cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
75/SYT-NVD 15/01/2021 V/v: Xử lý các thuốc giả, không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
73/SYT-NVD 15/01/2021 Vv: Đảm bảo cung ứng thuốc, phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Phòng nghiệp vụ dược
865/QĐ-SYT 13/01/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
3/KH-SYT 11/01/2021 Kê hoạch công tác dược 2021 Phòng nghiệp vụ dược
28/QĐ-SYT 08/01/2021 Quyết định phê duyệt DMKT Phòng khám Nội và YHCT An Việt Văn phòng sở Y Tế
38/SYT-NVY 08/01/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược
29/QĐ-SYT 08/01/2021 Quyết định Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ dược
40/SYT-NVD 08/01/2021 V/v: Thực hiện Quyết định số 5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược
41/SYT-NVD 08/01/2021 V/v: Thực hiện 02 thông tư mới ban hành của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược
Dự thảo 07/01/2021 BÁO CÁO TÔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ 2020 - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2021 Văn phòng sở Y Tế
17/SYT-NVD 05/01/2021 V/v: Hướng dẫn thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc năm 2021 - 2022. Phòng nghiệp vụ dược
1199/QĐ-SYT 31/12/2020 Về việc thu hôi GDP,GCN DS Khánh Phòng nghiệp vụ dược
1197/QĐ-SYT 31/12/2020 Về việc thu hôi GDP,GCN DS Lan Phòng nghiệp vụ dược
1201/QĐ-SYT 31/12/2020 Về việc cấp GDP, GPP, GCN 31.12 Phòng nghiệp vụ dược
1200/QĐ-SYT 31/12/2020 Văn Bản đi Quyết Định Phòng nghiệp vụ dược
1186/QĐ-SYT 29/12/2020 Quyết định phê duyệt DMKT thực hiện tại Phòng khám Nội tổng hợp C4 Phòng nghiệp vụ Y
1929/SYT-NVD 24/12/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
1932/KL-SYT 24/12/2020 Kết luận Thanh tra hoạt động kinh doanh thuốc; hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020 (Nhờ UBND huyện thị chuyển cho Phòng Y tế huyện thị) Phòng thanh tra
1165/QĐ-SYT 23/12/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1 cung ứng thuốc generic năm 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
1166/QĐ-SYT 23/12/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 2 cung ứng thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
1167/QĐ-SYT 23/12/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 3 cung ứng thuốc vị thuốc cổ truyền năm 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
1926/KH-SYT 23/12/2020 Kế hoạch nội dung tin, bài đăng trên Website và trang fanpage Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên, quý IV/2020 Phòng nghiệp vụ Y
1135/QĐ-SYT 17/12/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu bổ sung năm 2020 Phòng nghiệp vụ dược
1135/QĐ-SYT 17/12/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu bổ sung năm 2020 Phòng nghiệp vụ dược
1873/SYT-VP 17/12/2020 Đăng ký tham gia bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính qua mạng và tham gia lớp học trực tuyến Văn phòng sở Y Tế
1098/QĐ-SYT 10/12/2020 Cấp lại Giấy phép hoạt động Bệnh viện phổi Phòng nghiệp vụ Y
1809/SYT-TCCB 10/12/2020 V/v báo cáo thống kê chất lượng cán bộ công chức, viên chức năm 2020. Phòng tổ chức cán bộ
1774/SYT-NVY 04/12/2020 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Phòng nghiệp vụ Y
1082/QĐ-SYT 04/12/2020 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1741/SYT-NVY 27/11/2020 Thực hiện Quyết định số 4817/QĐ-BYT ngày 20/11/2020 ban hành “ứng dụng khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế trên thiết bị điện tử thông minh di động”. Phòng nghiệp vụ Y
1741/SYT-NVY 27/11/2020 Thực hiện Quyết định số 4817/QĐ-BYT ngày 20/11/2020 ban hành “ứng dụng khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế trên thiết bị điện tử thông minh di động”. Phòng nghiệp vụ Y
số SYT/NVD 24/11/2020 Thỏa thuận khung các gói thầu mua vật tư, sinh phẩm, phương tiện phòng hộ phòng chống dịch Covid-19 Phòng nghiệp vụ dược
539/QĐ-SYT 20/11/2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Phòng nghiệp vụ dược
số 1250.1361.1695/SYT-NVD 20/11/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng tháng 9,11 năm 2020 Phòng nghiệp vụ dược
1069/QĐ-SYT 19/11/2020 Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Phòng nghiệp vụ Y
1667/TTr-SYT 17/11/2020 Đề nghị công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
1646/SYT-TTr 12/11/2020 Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Phòng thanh tra
1028/QĐ-SYT 10/11/2020 Cấp Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1029/QĐ-SYT 10/11/2020 V/v Cấp Chứng chỉ hành nghề dược Phòng nghiệp vụ dược
1026/QĐ-SYT 09/11/2020 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ dược
1025/QĐ-SYT 09/11/2020 Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ dược
1006/QĐ-SYT 03/11/2020 Cấp Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1512/SYT-NVD 22/10/2020 V/v: Mua thuốc bổ sung theo kết quả trúng thầu năm 2020. Phòng nghiệp vụ dược
1520/SYT-NVY 22/10/2020 Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh Phòng nghiệp vụ Y
1499/SYT-NVD 21/10/2020 V/v: Tạm ngừng sử dụng thuốc Bupivacain WPW SPINAL 0,5% HEAVY SĐK: VN-20879-17 (số lô 04DB1119, 04DB0919). Phòng nghiệp vụ dược
973/QĐ-SYT 16/10/2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (nhờ UBND chuyển cho PYT) Phòng nghiệp vụ dược
974/QĐ-SYT 16/10/2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Phòng nghiệp vụ dược
972/QĐ-SYT 16/10/2020 Về việc cấp CCHND Phòng nghiệp vụ dược
1469/SYT-NVD 14/10/2020 Chấn chỉnh việc nộp báo cáo thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất Phòng nghiệp vụ dược
1456/SYT-NVD 12/10/2020 V/v Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2020 Phòng nghiệp vụ dược
Dự thảo 07/10/2020 BÁO CÁO Tình hình ước thực hiện công tác y tế 9 tháng năn 2020 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 Văn phòng sở Y Tế
1405/SYT-NVD 06/10/2020 V/v: Thực hiện 02 thông tư mới ban hành của Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ dược
1403/SYT-NVD 06/10/2020 V/v: Công khai danh mục thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh Phòng nghiệp vụ dược
1361/SYT-NVD 29/09/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
1361/SYT-NVD 29/09/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
1333/GCN-SYT 23/09/2020 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV DƯƠNG TÍNH Phòng nghiệp vụ Y
1324/SYT-NVY 22/09/2020 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV DƯƠNG TÍNH Phòng nghiệp vụ Y
1321/SYT-NVY 22/09/2020 V/v triển khai Thực hiện Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”. Phòng nghiệp vụ Y
864/QĐ-SYT 21/09/2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Phòng nghiệp vụ dược
857/QĐ-SYT 17/09/2020 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1292/SYT-NVY 16/09/2020 V/v triển khai Thực hiện Quyết định số 3875/QĐ-BYT ngày 07/9/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, điều trị ngộ độc botulinum. Phòng nghiệp vụ Y
856/QĐ-SYT 16/09/2020 Về việc triệu tập học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&ANcho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2020 Phòng thanh tra
1285/SYT-TTr 15/09/2020 Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia Phòng thanh tra
TTK NVD 26/08/2020 Thỏa thuận khung các gói thầu mua sinh phẩm, vật tư xét nghiệm Covid-19 bổ sung Phòng nghiệp vụ dược
1194/SYT-NVY 25/08/2020 V/v triển khai Thực hiện Quyết định số 3593/QĐ-BYT ngày 18/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh bạch hầu" Phòng nghiệp vụ Y
NVD-SYT 20/08/2020 Thỏa thuận khung các gói thầu cung ứng vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Phòng nghiệp vụ dược
1161/SYT-TTr 17/08/2020 Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL. Phòng thanh tra
1143/SYT-NVD 11/08/2020 V/v: Thực hiện kế hoạch tăng cường chất lượng hệ thống thu thập và giải quyết khiếu nại về vắc xin. Phòng nghiệp vụ dược
1142/SYT-NVD 11/08/2020 V/v: Thay đổi tên nhà thầu cung cấp thuốc gói thầu số 2,3,4 thuộc kế hoạch LCNT năm 2018. Phòng nghiệp vụ dược
1122/SYT-VP 10/08/2020 rà soát số lượng cán bộ, công chức làm công tác xây dựng chính sách, thẩm định, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Văn phòng sở Y Tế
1123/SYT-VP 10/08/2020 Đăng ký phân quyền sử dụng tài khoản tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Văn phòng sở Y Tế
1129/SYT-NVY 10/08/2020 V/v triển khai Thực hiện các Quyết định của Bộ Y tế về hoạt động mai táng và giám sát phòng, chống COVID-19. Phòng nghiệp vụ Y
Số: 3468/QĐ-BYT 07/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” Phòng nghiệp vụ Y
1095/SYT-NVD 03/08/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
676/QĐ-SYT 31/07/2020 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
3351/QĐ-BYT 29/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) Phòng nghiệp vụ Y
số 1042/SYT-NVY 24/07/2020 V/v: Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị ung thư dạ dầy, ung thư vú, ung thư biểu mô tế bào gan, ung thư tuyến tiền liệt. Phòng nghiệp vụ Y
1027/SYt-NVY 21/07/2020 Hướng dẫn chẩn đoán điều trị tiền đái tháo đường và hướng dẫn chăm sóc hỗ trợ y tế cho người bị xâm hại tình dục Phòng nghiệp vụ Y
1005/SYT-NVD 15/07/2020 V/v: Xây dựng bổ sung nhu cầu sử dụng thuốc năm 2021-2022 do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia không tổ chức. Phòng nghiệp vụ dược
1000/SYT-TTr 14/07/2020 Tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên Phòng thanh tra
976/SYT-NVD 08/07/2020 V/v: Tăng cường giám sát sử dụng thuốc Bupivacaine 5mg/ml, VN-20879-17. Phòng nghiệp vụ dược
942/SYT-NVD 01/07/2020 V/v: Thực hiện 04 thông tư mới ban hành của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược
941/SYT-NVD 01/07/2020 Vv: Báo cáo đánh giá việc thực hiện Quy định đạo đức hành nghề dược. Phòng nghiệp vụ dược
943/SYT-NVD 01/07/2020 V/v: Tăng cường kiểm tra chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của dược liệu, vị thuốc cổ truyền. Phòng nghiệp vụ dược
929/SYT-NVD 30/06/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
551/QĐ-SYT 30/06/2020 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
923/SYT-TTr 29/06/2020 Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phòng thanh tra
540/QĐ-SYT 29/06/2020 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc”, "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
475/QĐ-SYT 16/06/2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Phòng nghiệp vụ dược
475/QĐ-SYT 16/06/2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Phòng nghiệp vụ dược
473/QĐ-SYT 15/06/2020 Về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
872/SYT-NVD 15/06/2020 V/v: Xây dựng kế hoạch mua thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế năm 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
473/QĐ-SYT 15/06/2020 Về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
407/QĐ-SYT 19/05/2020 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc”, "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
số 406/QĐ-UBND 12/05/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số 403/QĐ-UBND 06/05/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số 669/SYT-NVD 29/04/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
số 1886/QĐ-BYT 27/04/2020 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19" Phòng nghiệp vụ Y
Số 288/Ttr-BVT 22/04/2020 Về việc xin phê Dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiềm chất dùng làm thuốc không trúng thầu năm 2020 Phòng nghiệp vụ dược
Số 308/QĐ-UBND 01/04/2020 Về việc công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số 3028/QLD-CL 31/03/2020 V/v đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Clorocid TW3 Phòng nghiệp vụ dược
số 470/SYT-NVD 30/03/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
số: 182/QĐ-SYT 18/03/2020 Quyết định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đạt " Thực hành tốt phân phối thuốc"; "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ Y
số: 963/QĐ-BYT 18/03/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19" Phòng nghiệp vụ Y
số: 904/QĐ-BYT 16/03/2020 Về việc ban hành " Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID - 19" Phòng nghiệp vụ Y
số: 879/QĐ-BYT 12/03/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID- 19" Phòng nghiệp vụ Y
Số: 24/2020/TT-BCA 10/03/2020 THÔNG TƯ BAN HÀNH BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Văn phòng sở Y Tế
số : 255/VP-SYT 21/02/2020 V/v điều chỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam Văn phòng sở Y Tế
số: 468/QĐ-BYT 19/02/2020 Về việc ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 ( COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
số 180/SYT-NVD 12/02/2020 Về việc cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất, cung ứng khẩu trang, danh sách chế phẩm diệt khẩu đã được cấp số lưu hành. Phòng nghiệp vụ dược
số 16/QĐ-KCB 11/02/2020 Phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số 345/QĐ-BYT 11/02/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly Y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số 322/QĐ-BYT 11/02/2020 Về việc ban hành hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới ( 2019-nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
sô: 181/SYT-NVD 11/02/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
số: 179/SYT-VP 11/02/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng chính phủ Văn phòng sở Y Tế
số: 121/QĐ-UBND 11/02/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
158/cv-syt 07/02/2020 Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện An toàn vệ sinh lao động. Văn phòng sở Y Tế
157/cv-syt 07/02/2020 tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai đề án xã hội trong ngành y tế Văn phòng sở Y Tế
số 344/QĐ-BYT 07/02/2020 Về việc ban hành ''Hướng dẫn cách ly Y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số 322/QĐ-BYT 06/02/2020 Về việc ban hành hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới ( 2019-nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số 96/KCB-ĐD$KSNK 31/01/2020 V/v phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corana trong bệnh viện Phòng nghiệp vụ Y
số 380/BYT-TT-KT 31/01/2020 V/v tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV Phòng nghiệp vụ Y
số 237/QĐ-BYT 31/01/2020 V/v ban hành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số 372/BYT-DP 30/01/2020 V/v tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV Phòng nghiệp vụ Y
số 364/BYT-DP 29/01/2020 V/v hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây ra và người về từ vùng dịch. Phòng nghiệp vụ Y
số 98/KCB-QLCL$CĐT 29/01/2020 V/v Công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị viêm phổi do Corona virus Phòng nghiệp vụ Y
số 219/QĐ-BYT 29/01/2020 V/v bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2017 Phòng nghiệp vụ Y
số 362/BYT-KCB 28/01/2020 V/v thực hiện Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 và chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của thủ tướng Chính phủ Phòng nghiệp vụ Y
số 360/BYT-VPB1 27/01/2020 V/v thông kê số lượng bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
số 97/KCB-NV 24/01/2020 V/v nghiêm túc thực hiện chuẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viêm phổi cấp do vi rút nCoV tại cơ sở KB, CB Phòng nghiệp vụ Y
số 89/BC-BYT 24/01/2020 Báo cáo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và một số biện pháp phòng chống Phòng nghiệp vụ Y
số 140/MT-LĐ 22/01/2020 V/v đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên Y tế, phòng chống lây nhiễm Corana vi rút Phòng nghiệp vụ Y
số 181/QĐ-BYT 21/01/2020 Về việc ban hành "hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)" Phòng nghiệp vụ Y
số 156/QĐ-BYT 20/01/2020 V/v ban hành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số 16/2019/TT-BYT 03/01/2020 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A đẻ bổ sung vào dầu thực vật Phòng nghiệp vụ Y
Số: 1798/CV - SYT 25/12/2019 Đánh giá mức độ ƯDCNTT tại các cơ sở KCB Văn phòng sở Y Tế
số 1857/SYT-NVD 26/11/2019 về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tháng 11 năm 2019 Phòng nghiệp vụ Y
số: 1216/QĐ-UBND 26/11/2019 Ban hành Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
1798/CV-SYT 19/11/2019 Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT theo TT54 Văn phòng sở Y Tế
số 1716/SYT-NVD 05/11/2019 về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tháng 11 năm 2019 Phòng nghiệp vụ dược
số 335/CV-ATTP 01/11/2019 Về việc thực hiện quy chế điều tra và quy định công bố, phát ngôn, kết luận ngộ độc thực phẩm. Phòng nghiệp vụ Y
số 36/2019/QĐ-UBND 24/10/2019 Quyết định quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số 4376/QĐ-BYT 10/10/2019 Ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế Văn phòng sở Y Tế
Số 1565/KH-SYT 09/10/2019 Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến Văn phòng sở Y Tế
số 281/KL-ATTP 25/09/2019 Kết luận thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm đợt 2 năm 2019 Phòng thanh tra
số 3780/QĐ-BYT 26/08/2019 Về việc phê duyệt tài liệu '' Hướng dẫn lân sàng sử lý u sơ cơ tử cung" Phòng nghiệp vụ Y
984/CV-SYT 18/07/2019 Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT 2020 Văn phòng sở Y Tế
Số 2834/QĐ-BYT 12/07/2019 Quyết định về việc phê duyệt hướng dẫn kỹ thuật các can thiệp dự phòng HIV, viêm gan B và giamg mai lây truyền từ mẹ sang com Phòng nghiệp vụ Y
923/SYT-CV 10/07/2019 Tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận Văn phòng sở Y Tế
Số 630/QĐ-UBND 01/07/2019 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế cấp huyện, cấp xã tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Số 12/TT-BYT 28/06/2019 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành, liên tịch ban hành Văn phòng sở Y Tế
số: 612/QĐ-UBND 25/06/2019 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Số 21/QĐ-UBND 25/06/2019 Quyết định bãi bỏ toàn bộ 11 Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Văn phòng sở Y Tế
số 2600.2599.2598/QĐ-BYT 21/06/2019 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạnh II, III, IV Phòng tổ chức cán bộ
số 2601.2602.2603/QĐ-BYT 21/06/2019 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạnh II, III, IV Phòng tổ chức cán bộ
số 2595.2596.2597/QĐ-BYT 21/06/2019 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật Y hạnh II, III, IV Phòng tổ chức cán bộ
437/QĐ-SYT 29/05/2019 Quyết định phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị CNTT cho Văn phòng Năm 2019 Văn phòng sở Y Tế
437 29/05/2019 Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị CNTT cho Văn phòng Năm 2019 Văn phòng sở Y Tế
Số: 353/QĐ-SYT 03/05/2019 QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt Danh mục và dự toán gói thầu Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, nâng cấp Modul bệnh án điện tử cho bệnh viện Lao và Bệnh Phổi. Phòng kế hoạch tài chính
Số 01/DT_BC 08/04/2019 Dự thảo báo cáo Giao ban trực tuyến quý I/2019 Văn phòng sở Y Tế
484/SYT-VP 08/04/2019 Kết nối liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh Văn phòng sở Y Tế
442/SYT-VP 02/04/2019 Kết nối liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh Văn phòng sở Y Tế
444/SYT-VP 02/04/2019 Lập danh sách cơ sở y tế thực hiện thống kê y tế điện tử Văn phòng sở Y Tế
447/SYT-VP 02/04/2019 Triển khai xây dựng dữ liệu bản đồ số Văn phòng sở Y Tế
417/SYT-VP 29/03/2019 Kết nối phần mềm thống kê Y tế Văn phòng sở Y Tế
số:379/SYT-NVY 21/03/2019 V/v: Thông báo định hướng nghiên cưu, ứng dụng khoa học công nghệ năm 2020 Phòng nghiệp vụ Y
số: 340/QĐ-BYT 18/03/2019 Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kỳ 2014 - 2018 Văn phòng sở Y Tế
Công văn số: 282/SYT-NVD 05/03/2019 V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
số 26/PSTU 04/03/2019 Đào tạo cầm tay chỉ việc tại Bệnh viện phụ sản trung Ưng Phòng tổ chức cán bộ
Quyết định số: 05/2019/QĐ-TTTg 04/03/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng chính phủ ban hành Văn phòng sở Y Tế
39/KL-TTr 25/01/2019 Kết luận thanh tra hành nghề y, hành nghề dược năm 2018 Phòng nghiệp vụ dược
96/SYT-NVD 23/01/2019 V/v đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng'' Thực hành tốt phân phối thuốc'' '' Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc'' đối với các cơ sở hành nghề dược. Phòng nghiệp vụ dược
số 03/CT-BYT 22/01/2019 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corana Phòng nghiệp vụ Y
26/SYT-NVD 15/01/2019 V/v đảm bảo cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Phòng nghiệp vụ dược
Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh TTYT Mường Chà 11/01/2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh TTYT Mường Chà tỉnh Điện Biên Phòng nghiệp vụ Y
Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trung tâm Y tế Tuần Giáo tỉnh Điện Biên 11/01/2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trung tâm Y tế Tuần Giáo tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
68/TB-KSBT 11/01/2019 Thông Báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Phòng nghiệp vụ Y
32/QĐ-UBND 11/01/2019 Ban hành Quy định hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên Phòng kế hoạch tài chính
Dự Thảo 09/01/2019 BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác y tế năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 ( DỰ THẢO) Văn phòng sở Y Tế
Dự Thảo 09/01/2019 BÁO CÁO THAM LUẬN Kết quả công tác phòng chống dịch bệnh năm 2018 và trọng tâm kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2019 BÁO CÁO THAM LUẬN Công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Văn phòng sở Y Tế
19/QĐ-UBND 09/01/2019 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018 ( tính đến hết ngày 31/12/2018) Văn phòng sở Y Tế
Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tỉnh Điện Biên 04/01/2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
1/SYT-NVD 04/01/2019 V/v thực hiện thông tư mới ban hành của Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ Y
số: 1759/TB-SYT 28/12/2018 Công bố kết quả kiểm tra, Đánh giá chất lượng các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Điện Biên do sở Y tế trục tiếp đi kiểm tra đánh giá trong năm 2018 Phòng nghiệp vụ Y
Quyết định số: 1397QĐ-SYT 28/12/2018 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 Phòng kế hoạch tài chính
1747/SYT-NVY 27/12/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết Định số 7435/QĐ-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ Y
1735/SYT-NVD 27/12/2018 V/v: Mua hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học tự động XN 550 tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Văn phòng sở Y Tế
TT30/2018/TT-BYT 26/12/2018 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI MÃ THUỐC SANG THÔNG TƯ SỐ 30/2018/TT-BYT Phòng nghiệp vụ dược
1728/SYT-NVY 25/12/2018 V/v tiếp tục triển khai thực hiện thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2018 của Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ Y
1667/HD-SYT 11/12/2018 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 Văn phòng sở Y Tế
TT39/2018/TT-BYT 11/12/2018 Thông tư Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm Y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp Phòng nghiệp vụ Y
106/2018/NĐ-CP 10/12/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều luật phòng, chống thiên tai Phòng nghiệp vụ Y
1350/KH-BCĐTƯSTTP 07/12/2018 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tết nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân 2019 Phòng nghiệp vụ Y
940/SYT-NVD 07/12/2018 V/v: Thực hiện văn bản cập nhập thông tin liên quan đến thuốc Văn phòng sở Y Tế
7130/QĐ-BYT 06/12/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động quốc gia tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030 Phòng kế hoạch tài chính
1635/SYT-KHTC 05/12/2018 V/v: Điều tra thống kê cơ sở y tế và giường bệnh công lập, trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Văn phòng sở Y Tế
SYT-NVY 05/12/2018 DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Văn phòng sở Y Tế
1118/1571/SYT-NVY 23/11/2018 V/v báo cáo thống kê nguồn lực và đánh giá năng lực dân sự trong ứng phó thiên tai của ngành Y tế Văn phòng sở Y Tế
34/2018/NVY-SYT 23/11/2018 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng Phòng nghiệp vụ Y
1538/SYT-NVY 19/11/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 42/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh điện Biên Văn phòng sở Y Tế
1555/SYT-NVY 19/11/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia về dinh dưỡng Văn phòng sở Y Tế
1471/SYT-NVY 08/11/2018 V/v góp ý Dự thảo Thông tư và danh mục kỹ thuật, phân tuyến kỹ thuật, phân loại phẫu thuật thủ thuật và định mức nhân lực đối với từng ca phẫu thuật, thủ thuật ban hành kèm theo Thông tư Văn phòng sở Y Tế
1201/QĐ-SYT 08/11/2018 Quyết định cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
1451/SYT-NVY 05/11/2018 V/v Thực hiện Thông tư; Quyết định và công văn hướng dẫn của Bộ Y tế. Văn phòng sở Y Tế
611/VPUB-KSTT 02/11/2018 V/v nhập, đăng tải công khai dữ liệu TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia Văn phòng sở Y Tế
1444/SYT-NVD 01/11/2018 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Văn phòng sở Y Tế
6437/QĐ-BYT 31/10/2018 V/v ban hành hướng dẫn tẩy giun dường ruột tại cộng đồng Văn phòng sở Y Tế
1398/SYT-NVY 26/10/2018 V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB,NVYT năm 2018 Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 927/QĐ-UBND 26/10/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
1366/SYT-NVY 22/10/2018 V/v hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Văn phòng sở Y Tế
6328/QĐ-BYT 18/10/2018 Quyết định ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018 Văn phòng sở Y Tế
Dự Thảo 10/10/2018 BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác y tế 9 tháng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 Văn phòng sở Y Tế
13441/QLD_LC 10/10/2018 Về việc sử lý thuốc chứa dược chất valsartan Phòng nghiệp vụ dược
1107/aQĐ-SYT 10/10/2018 Quyết định V/v thu hồi giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Phòng nghiệp vụ dược
1303/SYT-NVD 08/10/2018 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm không đảm bảo an toàn Văn phòng sở Y Tế
1304/SYT-NVD 08/10/2018 V/v: Thực hiện Thông tư mới ban hành của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược
1305/SYT-NVD 08/10/2018 V/v: Đảm bảo cung ứng thuốc. Văn phòng sở Y Tế
1094/QĐ-SYT 08/10/2018 QĐ cấp giấy chứng nhận đạt'' Thực hành tốt phân phối thuốc", " Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
Số: 1293/CV-SYT 05/10/2018 V/v Báo cáo Ứng dụng CNTT tại các đơn vị trong ngành Y tế Văn phòng sở Y Tế
Số: 1229/SYT-KHTC 25/09/2018 V/v: Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Văn phòng sở Y Tế
1203/SYT-NVY 17/09/2018 Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 Văn phòng sở Y Tế
Công văn số: 770/QĐ-UBND 14/09/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi quản lý của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
1145/SYT-NVD 06/09/2018 Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Văn phòng sở Y Tế
1144/SYT-NVD 06/09/2018 Thực hiện 02 thông tư mới ban hành Văn phòng sở Y Tế
1069/CV-SYT 17/08/2018 V/v Phối hợp tổ chức chương trình lễ vinh danh và trao biểu tượng vàng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng Văn phòng sở Y Tế
1056/SYT-VP 16/08/2018 Góp ý dự thảo thông tư "Quy định thí điểm bênh án điện tử" Văn phòng sở Y Tế
848/QĐ-SYT 16/08/2018 QĐ cấp giấy chứng nhận đạt " Thực hành tốt phân phối thuốc", "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ" và giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ Y
849/QĐ-SYT 16/08/2018 QĐ cấp chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
1024/QĐ-SYT 08/08/2018 V/v Thực hiện Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ Y
999/SYT-NVY 03/08/2018 V/v thực hiện Quyết định số 4562/QĐ-BYT ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế. Văn phòng sở Y Tế
990/CV-SYT 01/08/2018 Triển khai chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 Văn phòng sở Y Tế
992/SYT-VP 01/08/2018 V/v: Góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng của Bộ Y tế. Phòng kế hoạch tài chính
984/CV-SYT 31/07/2018 Triển khai chỉ thị số 07/CT-UBND Văn phòng sở Y Tế
979/CV-SYT 30/07/2018 Triển khai QĐ số 28/2018/QĐ-TTg Văn phòng sở Y Tế
801/QĐ-SYT 30/07/2018 Quyết định về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN ISO 9001: 2008 Văn phòng sở Y Tế
Số: 801/QĐ-SYT 30/07/2018 Về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Văn phòng sở Y Tế
Công văn số: 473/VPUB-KSTT 26/07/2018 Về việc nhập, đăng tải công khai dữ liệu TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia Văn phòng sở Y Tế
số: 955/SYT-NVY 23/07/2018 V/v thực hiện Quyết định số: 4442/QĐ-BYT ngày 23/7/2018 của Bộ Y tế Văn phòng sở Y Tế
số 928/NVY-SYT 17/07/2018 V/v Hướng dẫn áp mã DVKCB tại trạm Y tế xã, PKĐKKV theo TT15; thực hiện QĐ 4434 của BYT. Văn phòng sở Y Tế
943/SYT-NVD 17/07/2018 V/v: cảnh giác trường hợp cung cấp thông tin Phòng nghiệp vụ dược
927/SYT-NVD 16/07/2018 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Văn phòng sở Y Tế
753/QĐ-SYT 13/07/2018 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược Phòng nghiệp vụ dược
887/SYT-NVD 09/07/2018 V/v: Đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa lũ. Văn phòng sở Y Tế
940/SYT-NVD 07/07/2018 V/v: Thực hiện văn bản cập nhập thông tin liên quan đến thuốc Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 677/QĐ-SYT 25/06/2018 Về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Văn phòng sở Y Tế
630/QĐ-SYT 15/06/2018 Quyết định V/v Thu hồi giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc và giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh thuốc Văn phòng sở Y Tế
765/SYT-NVY 12/06/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số:3356/QĐ-BYT ngày 04/6/2018 cảu Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng vắc xin năm 2018. Văn phòng sở Y Tế