Truy cập nội dung luôn

Văn bản mới ban hành

Số hiệu Trích yếu nội dung Cơ quan Ngày ban hành
12/QĐ-TTr Quyết định thanh tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; hoạt động kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh Điện Biên Phòng thanh tra 06/11/2023
1149/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược 03/11/2023
2191/SYT-NVYD chấn chỉnh việc bán thuốc, tiêm, truyền dịch tại các cơ sở hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược 31/10/2023
2206/SYT-VP Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Phòng nghiệp vụ dược 02/11/2023
2190/SYT-NVYD thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược 31/10/2023
2189/SYT-NVYD thông báo mẫu sản phẩm không đạt chất lượng, có dấu hiệu giả xuất xứ Phòng nghiệp vụ dược 31/10/2023
2150/SYT-NVYD thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược 26/10/2023
2149/SYT-NVYD thông báo thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược 26/10/2023
2148/SYT-NVYD Thông báo ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 187 Phòng nghiệp vụ dược 26/10/2023
2147/SYT-NVYD Công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT (Đợt 10) Phòng nghiệp vụ dược 26/10/2023