Truy cập nội dung luôn

Văn bản mới ban hành

Số hiệu Trích yếu nội dung Cơ quan Ngày ban hành
685/SYT-NVYD đăng tải thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Phòng nghiệp vụ Y 05/04/2024
291/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 5) Phòng nghiệp vụ dược 05/04/2024
290/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược Phòng nghiệp vụ dược 05/04/2024
287/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” Phòng nghiệp vụ dược 04/04/2024
286/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” Phòng nghiệp vụ dược 04/04/2024
285/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” Phòng nghiệp vụ dược 04/04/2024
280/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” Phòng nghiệp vụ dược 03/04/2024
281/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược Phòng nghiệp vụ dược 03/04/2024
278/QĐ-SYT Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BS Cao Văn Thắng) Phòng nghiệp vụ Y 03/04/2024
657/SYT-NVYD thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược 02/04/2024