Truy cập nội dung luôn

Văn bản mới ban hành

Số hiệu Trích yếu nội dung Cơ quan Ngày ban hành
354/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 6) Phòng nghiệp vụ dược 10/05/2023
342/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PK Nội Bs Hoàng Thị Chương) Phòng nghiệp vụ Y 08/05/2023
805/SYT-NVYD Thông báo cảnh báo đối với một số sản phẩm si rô ho bị cấm sử dụng Phòng nghiệp vụ dược 05/05/2023
808/SYT-NVYD Thông báo công bố, ban hành, sửa đổi Danh mục thuốc, cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược 05/05/2023
802/SYT-NVYD Đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh Phòng nghiệp vụ dược 05/05/2023
169/BC-SYT Báo cáo Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022. Phòng nghiệp vụ Y 24/04/2023
736/SYT-NVYD Thông báo công bố Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng Phòng nghiệp vụ Y 24/04/2023
737/SYT-NVYD Thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Phòng nghiệp vụ Y 24/04/2023
738/SYT-NVYD Thông báo sửa đổi thông tin thuốc cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Phòng nghiệp vụ Y 24/04/2023
746/SYT-NVYD Thực hiện Thông tư mới ban hành của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ Y 25/04/2023