ĐỊA CHỈ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ TTHC

20/02/2024

Phản ánh , kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các hình thức sau:

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị quốc gia được tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên tại địa chỉ https://dichvucong.dienbien.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên tại địa chỉ http://dienbien.gov.vn

- Gửi đến cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên - Số 851, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Số điện thoại: ĐT: 02153 829 177

- Địa chỉ thư điện tử: kstt@dienbien.gov.vn

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, ghi rõ nội dung phản ánh kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.