Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác y tế 9 tháng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

11/10/2023

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác y tế 9 tháng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác y tế 9 tháng năm 2023  và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Tệp đính kèm