Về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2023

14/08/2023

Về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2023

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2023. Các file đính kèm: Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển và Biểu chi tiết Chỉ tiêu tuyển dụng các đồng chí và thí sinh có nhu cầu tham gia dự tuyển xin mời truy cập vào đường link: https://syt.dienbien.gov.vn/Tai-lieu-van-ban.html tìm 189/TB-SYT để dowload nội dung./.