Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển sau khi kiểm tra phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức Y tế năm 2023

21/09/2023

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển, sau khi kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2023

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển, sau khi kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2023