Công tác đấu thầu

Yêu cầu báo giá Cung cấp lắp đặt hệ thống khí y tế trung tâm thuộc dự án: Xây mới Nhà kỹ thuật cao Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo

13/09/2023

Yêu cầu báo giá TTYT huyện Điện Biên 6/9/2023

07/09/2023

Thư mời báo giá TTYT huyện Điện Biên 01/9/2023

01/09/2023

Yêu cầu báo giá gói thầu cải tạo, nâng cấp Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng

28/08/2023

Yêu cầu báo giá cho gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Phòng khám Đa khoa khu vực Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa

26/08/2023