Công tác đấu thầu

Yêu cầu báo giá gói thầu kiểm định, kiểm tra, hiệu chỉnh đánh giá chất lượng các thiết bị y tế TTYT huyện Điện Biên

01/11/2023

Yêu cầu báo giá gói thầu bảo dưỡng các máy móc thiết bị Y tế TTYT huyện Điện Biên

01/11/2023

Thư mời báo giá gói thầu mua sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế và hóa chất cho Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ năm 2024

01/11/2023

Thông báo mời tham gia báo giá Các gói thầu TTYT thành phố Điện Biên Phủ

23/10/2023