Công tác đấu thầu

Yêu cầu báo giá gói thầu cải tạo, nâng cấp Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng

28/08/2023

Yêu cầu báo giá cho gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Phòng khám Đa khoa khu vực Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa

26/08/2023

Thông báo mời tham gia báo giáo gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa Trang thiết bị Y tế (lần 2) năm 2023 TTYT thành phố Điện Biên.

10/08/2023

Thư mời báo giá hóa chất xét nghiệm năm 2023 TTYT huyện Điện Biên

17/07/2023

Thư mời báo giá TTYT huyện Điện Biên 12/7/2023

12/07/2023