Thư mời yêu cầu báo giá thiết bị thuộc dự án: Trạm Y tế xã Thanh An, huyện Điện Biên.

28/03/2024

Để có cơ sở xác định dự toán, giá gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trạm Y tế xã Thanh An, huyện Điện Biên. Theo đó, đại diện Chủ đầu tư (Sở Y tế) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế là bên mời thầu, trân trọng mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá thiết bị thuộc dự án

Trạm Y tế xã Thanh An, huyện Điện Biên.