Yêu cầu báo giá TTYT huyện Điện Biên

07/12/2023

Trung tâm Y tế huyện Điện Biên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xay dụng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa, thay thế Sò nóng lạnh (Chip Peltier) của máy sinh hóa tưk động AU480-Nhật Bản

Trung tâm Y tế huyện Điện Biên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xay dụng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa, thay thế Sò nóng lạnh (Chip Peltier) của máy sinh hóa tưk động AU480-Nhật Bản

Tệp đính kèm