gói thầu mua hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán in vitro và vật tư y tế năm 2024 TTYT huyện Mường Ảng

07/12/2023

Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán in vitro và vật tư y tế năm 2024

Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán in vitro và vật tư y tế năm 2024