Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý Sở Y tế

29/11/2023

Thực hiện kế hoạch số 249/KH-SYT ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên về việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý Sở Y tế năm 2023.

Sáng ngày 28/11/2023, Sở Y tế tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Y tế. Đồng chí Phạm Giang Nam ,Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Chinh, Phó bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp; đồng chí Lê Tiến Dũng – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thanh Hà – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng ban: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng Trung ương; Sở Nội vụ.

Đồng chí Phạm Giang Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Y tế phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Giang Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Mục đích là để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nghiên cứu kỹ các Báo cáo cá nhân của từng đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm và từ thực tế quan hệ công tác, thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm theo đúng Quy định số 96-QĐ/TW Bộ Chính trị và Kế hoạch số 104-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Đặc biệt là: Bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm, tinh thần xây dựng của các đồng chí triệu tập tham dự Hội nghị trong việc xem xét, thể hiện sự tín nhiệm của mình; đánh giá khách quan, thận trọng, trung thực, công tâm về người được lấy phiếu tín nhiệm. Bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý Sở Y tế

Kết quả kiểm phiếu, đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế, mức độ tín nhiệm cao đạt 100%; đồng chí Lường Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế, mức độ tín nhiệm cao đạt 80,6% và đồng chí Vừ A Sử, Phó Giám đốc Sở Y tế, mức độ tín nhiệm cao đạt 87,09%.