Khối thi đua các Trung tâm thuộc Sở Y tế ký kết giao ước thi đua năm 2024

07/02/2024

Chiều ngày 05/02, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Điện Biên - đơn vị Trưởng khối thi đua các Trung tâm thuộc Sở Y tế tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi đua, khen thưởng năm 2024.

Khối thi đua các Trung tâm thuộc Sở Y tế có 06 cơ quan, đơn vị, gồm: Chi cục Dân số - KHHGĐ; Trung tâm ​Kiểm soát bệnh tật; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Trung tâm Giám định Y khoa; Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm; Trung tâm Pháp y.

Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ thông qua Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Khối

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thuỳ - Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ, trưởng khối thi đua đã thông qua Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Khối; kế hoạch công tác thi đua khen thưởng khối năm 2024; bản giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối thi đua các trung tâm thuộc Sở Y tế: Bản đăng ký thi đua, khen thưởng của khối năm 2024.

Cụ thể, phát huy những kết quả đạt được, bước sang năm 2024, các đơn vị trong khối thi đua cùng nhau tiếp tục quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng và các cấp về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác y tế, đặc biệt đề ra các giải pháp hoàn thành tốt các chỉ tiêu trên các lĩnh vực thuộc khối; Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giao, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký Giao ước thi đua năm 2024

Phát động phong trào thi đua với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024”.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo 06 đơn vị Khối thi đua các đơn vị thuộc Sở Y tế đã thống nhất cao các nội dung, tiêu chí đề ra và cùng nhau ký kết giao ước thi đua năm 2024.