Lãnh đạo Sở Y tế làm việc với Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ và Mường Nhé

28/06/2024

Ngày 27/6, Đoàn công tác của Sở Y tế do Ths.Bs Phạm Văn Mẫn, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về công tác y tế tại Trung tâm Y tế các huyện Nậm Pồ và Mường Nhé.

Đồng chí Phạm Văn Mẫn, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé

Làm việc với các đơn vị, Đoàn đã nghe đánh giá tổng quan về tình hình thực hiện công tác Y tế trên địa bàn 2 huyện Nậm Pồ và Mường Nhé trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, nắm bắt những vấn đề khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt đối với Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Đoàn tiến hành chấm điểm các tiêu chuẩn để xét đánh giá về xếp hạng bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế.

Qua kiểm tra và làm việc trực tiếp, Đồng chí Phạm Văn Mẫn, Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Trung tâm Y tế các huyện Nậm Pồ và Mường Nhé trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của ngành, của huyện để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; chủ động phối hợp chặt chẽ với các Phòng, Ban, Đoàn thể của huyện trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác y tế trên địa bàn; chú trọng tới tiến độ đầu tư các công trình y tế tại địa phương; không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân các dân tộc tại địa phương.

Đức Cường – CDC Điện Biên