NGÀY 10/5, ĐIỆN BIÊN GHI NHẬN THÊM 20 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI VI RÚT SARS - CoV-2

11/05/2022

Tính từ 17h00 ngày 09/5/2022 đến 17h00 ngày 10/5/2022 Điện Biên ghi nhận thêm 20 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong đó, 19 trường hợp phát hiện tại cộng đồng; 01 trường hợp phát hiện khi cách ly tại nhà.

Thành phố Điện Biên Phủ trong ngày đã ghi nhận 13 bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng.

Huyện Tủa Chùa trong ngày đã ghi nhận 04 bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng.

Huyện Mường Chà trong ngày đã ghi nhận 01 bệnh nhân COVID-19 khi thực hiện cách ly tại nhà.

Huyện Mường Nhé trong ngày đã ghi nhận 02 bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng.

Như vậy, lũy tích số bệnh nhân mắc COVID-19 từ ngày 01/01/2022 đến 17h00 ngày 10/5/2022 là 87.397 bệnh nhân, trong đó: Thành phố Điện Biên Phủ (26.843); Huyện Điện Biên (18.542); Huyện Điện Biên Đông (4.299); Huyện Mường Ảng (6.752); Huyện Tuần Giáo (9.948); Huyện Tủa Chùa (5.223); Huyện Mường Chà (3.122); Thị xã Mường Lay (3.230); Huyện Nậm Pồ (5.176); Huyện Mường Nhé (4.243); nhập cảnh (19).

Luỹ tích số bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tính từ ngày 05/02/2021 đến 17h00 ngày 10/5/2022 là 88.031 bệnh nhân; điều trị khỏi và xuất viện 87.838 bệnh nhân; đang điều trị 137 bệnh nhân.

Tổng số bệnh nhân tử vong lũy tích: 20 bệnh nhân (trong đó thành phố Điện Biên Phủ 05; huyện Điện Biên 05; huyện Điện Biên Đông 01; huyện Mường Ảng 01; huyện Tuần Giáo 03; huyện Tủa Chùa 01; huyện Mường Chà 02; huyện Nậm Pồ 02).