PHÁT ĐỘNG TRIỂN KHAI MÔ HÌNH CÔNG DÂN SỐ VÀ TRIỂN KHAI LƯU TRÚ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

22/04/2023

Ngày 22/4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị phát động triển khai mô hình công dân số và triển khai lưu trú tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo tỉnh Đoàn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phòng PC06 - Công an tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai mô hình công dân số tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên

Toàn cảnh Hội nghị triển khai mô hình công dân số tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên

Thực hiện Quyết định số 609/QĐ – UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) năm 2023 trên địa bàn tỉnh, đồng thời đưa các nội dung của Đề án 06 đi vào cuộc sống của người dân. Việc triển khai mô hình với mục đích tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; tuyên truyền, hướng dẫn những quy định về thông báo lưu trú; nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong thực hiện khai báo lưu trú qua ứng dụng định danh điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh tại địa phương.

Chương trình triển khai mô hình sẽ thực hiện duy trì vào các ngày trong tuần, cao điểm vào thứ 7 hàng tuần. Phấn đấu quý II/2023: hướng dẫn cài đặt, kích hoạt thông báo lưu trú trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh đạt 80%; quý III/2023 đạt đến 90%.