Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 phê duyệt quy trình nội bộ

05/01/2024

Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế Dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên.

Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế Dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên.