Quyết định số 83/QĐ-UNND công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Y dược

19/01/2024

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực y Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực y Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên