Thư mời báo giá gói thầu mua sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế và hóa chất cho Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ năm 2024

01/11/2023

Thư mời báo giá gói thầu mua sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế và hóa chất cho Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ năm 2024

Thư mời báo giá gói thầu mua sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế và hóa chất cho Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ năm 2024