Tọa đàm kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7 và sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm 2024

02/07/2024

Ngày 01/7, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tổ chức Tọa đàm kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7 và Sơ kết công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có BSCKII Lường Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật; cán bộ Phòng Dân số và lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ dân số các xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế các huyện: Tủa Chùa, Nậm Pồ, Tuần Giáo, Mường Ảng.

 

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 11/7/1987, công dân thứ 5 tỷ cất tiếng khóc chào đời tại thủ đô của đất nước Croatia. Đến tháng 11/1989, tại hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển, Quỹ Dân số Liên Hợp quốc đã quyết định lấy ngày sinh của em bé này là ngày Dân số Thế giới. Kỷ niệm Ngày dân số Thế giới năm nay có chủ đề “Kỷ niệm 30 năm thực hiện Chương trình hành động hội nghị Quốc tế về dân số và phát triển, Cairo 1994”. Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử và diễn văn hưởng ứng Ngày dân số Thế giới, đồng thời nhìn nhận về thực trạng, những khó khăn thách thức của công tác Dân số trong tình hình mới.

Kết quả thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giúp nâng cao nhận thức của nhân dân trong thực hiện chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân số - KHHGĐ. Triển khai hiệu quả Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng ghép cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn đợt I tại 66/62 xã (đạt 106,5% kế hoạch năm); Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cơ bản đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, tổng số người áp dụng các biện pháp tránh thai ước đạt trên 24.003 người (đạt 83,4% KH); Sàng lọc trước sinh 3.311 ca (đạt 54,7% KH); khám sức khỏe trước khi kết hôn cho 121 cặp (tăng 195,1% so với cùng kỳ)…

BSCKII Lường Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, BSCKII Lường Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận và biểu dương những kết quả mà công tác Dân số - KHHGĐ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại của đội ngũ làm công tác dân số trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tư tưởng người dân còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị hệ thống dân số trên toàn tỉnh cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động truyền thộng vận động giúp nâng cao nhận thức của người dân; nâng cao chất lượng các dịch vụ Dân số - KHHGĐ, cung cấp các dịch vụ tới người dân các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; nâng cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, khống chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh từng bước nâng cao chất lượng dân số.

Các đại biểu đã tích cực thảo luận, trao đổi thực trạng, khó khăn thách thức thực hiện công tác dân số trong tình hình mới tại từng địa phương. Đồng thời kiến nghị những giải pháp nâng cao chất lượng dân số và thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.