Xây mới Nhà kỹ thuật cao Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo

27/11/2023

Chủ đầu tư (Sở Y tế) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế là bên mời thầu, trân trọng mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá thiết bị thuộc dự án: Xây mới Nhà kỹ thuật cao Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo

Chủ đầu tư (Sở Y tế) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế là bên mời thầu, trân trọng mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá thiết bị thuộc dự án: Xây mới Nhà kỹ thuật cao Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo