Yêu cầu báo giá gói thầu bảo dưỡng các máy móc thiết bị Y tế TTYT huyện Điện Biên

01/11/2023

Yêu cầu báo giá gói thầu bảo dưỡng các máy móc thiết bị Y tế TTYT huyện Điện Biên

Yêu cầu báo giá  gói thầu bảo dưỡng các máy móc thiết bị Y tế TTYT huyện Điện Biên