Quyết định công bố Thủ tục hành chính

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh.

14/03/2024

Quyết định 215/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh Điện Biên TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

06/02/2024

Quyết định số 83/QĐ-UNND công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Y dược

19/01/2024

Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 phê duyệt quy trình nội bộ

05/01/2024

Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 25/12/2023

02/01/2024