Tin tức trong ngành

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI ĐÔNG Y TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ VII – NHIỆM KỲ 2022 – 2027

25/03/2023

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LIÊN THÔNG DỮ LIỆU GIẤY CHỨNG SINH, GIẤY BÁO TỬ, GIẤY KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE PHỤC VỤ ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ

23/03/2023

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN

15/03/2023

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

15/03/2023