Yêu cầu báo giá Cung cấp lắp đặt hệ thống khí y tế trung tâm thuộc dự án: Xây mới Nhà kỹ thuật cao Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo

13/09/2023

Yêu cầu báo giá Cung cấp lắp đặt hệ thống khí y tế trung tâm thuộc dự án: Xây mới Nhà kỹ thuật cao Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo

Yêu cầu báo giá Cung cấp lắp đặt hệ thống khí y tế trung tâm thuộc dự án: Xây mới Nhà kỹ thuật cao Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo