Thư Ngỏ

09/06/2017

Lời đầu tiên, thay mặt Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Điện Biên, tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí và các bạn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các đồng chí và các bạn!

     Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước; Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh ĐIện Biên chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10 tháng 01 năm 2013. Đây là một bước tiến quan trọng trong lộ trình ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước và xây dựng Chính phủ điện tử - Một nội dung quan trọng trong cải cách nền hành chính nhà nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.

       Với địa chỉ tên miền duy nhất https://syt.dienbien.gov.vn, Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Điện Biên là kênh thông tin chính thức của Sở Y tế trên mạng Internet, là công cụ giao tiếp hai chiều giữa Sở Y tế với các tổ chức, cá nhân nhằm tập hợp, truyền tải và trao đổi thông tin chính thức, công khai theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Y tế và là phương tiện tiếp nhận thông tin, cung cấp thông tin, hướng dẫn cho các tổ chức và cá nhân trên các lĩnh vực về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ trên môi trường mạng.

       Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Điện Biên sẽ cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin hoạt động của ngành Y tế về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; các văn bản chỉ đạo và điều hành của Sở Y tế; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; cung cấp các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ công; thông tin, hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho các tổ chức và cá nhân; tạo môi trường trao đổi thuận lợi giữa ngành Y tế với các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

       Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Điện Biên ra đời sẽ là cầu nối thường trực giữa các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm đến ngành Y tế tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Điện Biên mới đi vào hoạt động, các nội dung còn chưa được phong phú, các thành viên Ban biên tập hầu hết là kiêm nhiệm. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự cộng tác và phối hợp của các cộng tác viên trong và ngoài ngành Y tế cung cấp thông tin, bài, ảnh về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho Trang thông tin điện tử (các tin, bài, ảnh được đăng trên Trang thông tin điện tử sẽ được chi trả nhuận bút theo quy định hiện hành). Đồng thời rất mong nhận được sự góp ý phê bình của bạn đọc trong và ngoài nước về nội dung, hình thức  để Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Điện Biên ngày càng hoàn thiện và phát triển, thực sự là cầu nối quan trọng giữa ngành Y tế tỉnh Điện Biên với bạn đọc xa gần.

       Mọi thông tin, bài, ảnh, ý kiến đóng góp xin gửi về Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Điện Biên.

       - Địa chỉ: Số 48 tổ 25 phường mường thanh thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên.

       - Điện thoại: 0215.3825276  ; Fax: 0215.3832121

       - Email:syt@dienbien.gov.vn

           Xin trân trọng cảm ơn!