Danh sách các cơ sở hành nghề y tế tư nhân

Danh sách người hành nghề TTYT thành phố Điện Biên Phủ 20/9/2023

20/09/2023

Danh sách CCHN Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé12/9/2023

13/09/2023

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TTYT HUYỆN MƯỜNG NHÉ

07/09/2023

Danh sách đăng ký CCHN khám chữa bệnh tại TTYT thành phố Điện Biên Phủ 06/9/2023

06/09/2023

Danh sách bổ sung CCHN TTYT huyện Điện Biên Đông tháng 28/08/2023

29/08/2023