Danh sách các cơ sở hành nghề y tế tư nhân

Danh sách giảm người hành nghềTrung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên 10/08/2023

10/08/2023

Danh sách chứng chỉ người hành nghề trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ ngày 02/08/2023

02/08/2023

Danh sách CCHN y tế tư nhân PK Thanh Hải 31/07/2023

01/08/2023

Danh sách bổ sung CCHN Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên 28/7/2023

28/07/2023

Danh sách bổ sung CCHN Bệnh viện phổi (28.7.2023)

28/07/2023