Danh sách các cơ sở hành nghề y tế tư nhân

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TTYT HUYỆN MƯỜNG NHÉ

07/09/2023

Danh sách đăng ký CCHN khám chữa bệnh tại TTYT thành phố Điện Biên Phủ 06/9/2023

06/09/2023

Danh sách bổ sung CCHN TTYT huyện Điện Biên Đông tháng 28/08/2023

29/08/2023

Danh sách đăng ký CCHN khám chữa bệnh tại TTYT huyện Nậm Pồ 24/8/2023

24/08/2023

Danh sách chứng chỉ người hành nghề trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông 17/08/2023

17/08/2023