Truy cập nội dung luôn

Văn bản mới ban hành

Số hiệu Trích yếu nội dung Cơ quan Ngày ban hành
472/SYT-NVYD Thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Phòng nghiệp vụ dược 20/03/2023
453/SYT-NVYD Chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục Đàm phán giá chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu. Phòng nghiệp vụ dược 17/03/2023
382/QĐ-UBND QĐ phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thu tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trang thiết bị y tế và tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế 10/03/2023
443/SYT-NVYD Triển khai thực hiện Nghị định số 07/2023/NĐ-CP; Nghị quyết số 30/2023/NĐ-CP Phòng nghiệp vụ dược 16/03/2023
204/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược 14/03/2023
414/SYT-NVYD Cung ứng thuốc thiết yếu, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế không trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược 13/03/2023
358/GCN-SYT GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV DƯƠNG TÍNH Phòng nghiệp vụ Y 07/03/2023
147/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược 22/02/2023
288/SYT-NVYD Mua thuốc phục vụ hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phòng nghiệp vụ dược 24/02/2023
163/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 2) Phòng nghiệp vụ dược 28/02/2023