Truy cập nội dung luôn

Văn bản mới ban hành

Số hiệu Trích yếu nội dung Cơ quan Ngày ban hành
1792/SYT-VP Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế 05/10/2022
1782/SYT-NVYD Ban hành danh mục thuốc được cấp, gia hạn, bổ sung giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược 04/10/2022
916/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Phòng nghiệp vụ dược 04/10/2022
1780/SYT-VP Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế 04/10/2022
48/ST Hướng dẫn lập hồ sơ công việc trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TDoffice). Văn phòng sở Y Tế 26/09/2022
1320/MTTQ-BTT Triển khai thực hiện QĐ số 830/QĐ-TTg của TTCP Văn phòng sở Y Tế 29/09/2022
1770/GCN-SYT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV DƯƠNG TÍNH Phòng nghiệp vụ Y 03/10/2022
1758/SYT-NVYD Thông báo giảm giá vật tư y tế đã trúng thầu. Phòng nghiệp vụ dược 30/09/2022
1761/SYT-VP Triển khai thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Văn phòng sở Y Tế 30/09/2022
1754/SYT-NVYD thông báo thu hồi thuốc không đạt chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược 30/09/2022