Truy cập nội dung luôn

Văn bản mới ban hành

Số hiệu Trích yếu nội dung Cơ quan Ngày ban hành
96/SYT-NVYD Thông báo ban hành bổ sung danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền được cấp giấy đăng ký lưu hành. Phòng nghiệp vụ dược 18/01/2023
95/SYT-NVYD Thông báo thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc Phòng nghiệp vụ dược 18/01/2023
94/SYT-NVYD Thông báo thu hồi thuốc Myomethol không đạt chất lượng Phòng nghiệp vụ dược 18/01/2023
75/SYT-NVYD Triển khai thực hiện Quyết định số 40/QĐ-BYT ngày 06/01/2023 của Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ Y 16/03/2023
40/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược 12/01/2023
40/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng, duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược 11/01/2023
53/SYT-VP Tăng cường công tác phòng, chống trồng cây có chứa chất ma túy trên đại bàn tỉnh năm 2023 Văn phòng sở Y Tế 11/01/2023
36/SYT-NVYD Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và xác nhận thời gian thực hành đối với người hành nghề Phòng nghiệp vụ dược 09/01/2023
10/QĐ-SYT Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Bảo trì Cổng thông tin điện tử cho Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2023 Văn phòng sở Y Tế 06/01/2023
24/SYT-VP Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát Văn phòng sở Y Tế 06/01/2023