Truy cập nội dung luôn

Văn bản mới ban hành

Số hiệu Trích yếu nội dung Cơ quan Ngày ban hành
556/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” Phòng nghiệp vụ dược 23/06/2022
1099/SYT-NVYD V/v thông báo thay đổi thông tin thuốc trúng thầu Cerebrolysin. Phòng nghiệp vụ dược 22/06/2022
1080/SYT-VP triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-UBND, ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế 21/06/2022
1051/SYT-NVYD V/v giảm giá sinh phẩm, hoá chất đã trúng thầu năm 2022. Phòng nghiệp vụ dược 16/06/2022
1042/SYT-NVYD V/v cập nhật danh mục thuốc; thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc Phòng nghiệp vụ dược 15/06/2022
1041/SYT-NVYD V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược 15/06/2022
1040/SYT-NVYD V/v cập nhật danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược 15/06/2022
1001/SYT-NVYD Vv báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 27.2021.TT-BYT của Bộ Y tế về kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử Phòng nghiệp vụ Y 10/06/2022
NVY Cấp, cấp lại, thay đổi địa giới hành chính, Giấy phép hoạt động. Phòng nghiệp vụ Y 09/06/2022
NVY Cấp chứng chỉ, cấp lại, cấp thay đổi, Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn chứng chỉ y Phòng nghiệp vụ Y 09/06/2022