Truy cập nội dung luôn

Văn bản mới ban hành

Số hiệu Trích yếu nội dung Cơ quan Ngày ban hành
813/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận duy trì đáp ứng "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" Phòng nghiệp vụ dược 08/09/2023
1760/SYT-NVYD Thông báo sửa đổi thông tin thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng Phòng nghiệp vụ dược 06/09/2023
1763/SYT-NVYD Thông báo đính chính thông tin trong Công văn công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT Phòng nghiệp vụ dược 06/09/2023
1761/SYT-NVYD Thông báo thu hồi và tạm ngừng xem xét, tiếp nhận số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Phòng nghiệp vụ dược 06/09/2023
1759/SYT-NVYD Thông báo sửa đổi thông tin thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng Phòng nghiệp vụ dược 06/09/2023
1758/SYT-NVYD Thông báo việc ban hành Danh mục thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam Phòng nghiệp vụ dược 06/09/2023
1735/SYT-NVYD Chấn chỉnh công tác kinh doanh thuốc về kê đơn và bán thuốc kê đơn theo đơn tại các cơ sở kinh doanh thuốc, KCB. Phòng nghiệp vụ dược 31/08/2023
1739/SYT-VP Tăng cường tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tinh Văn phòng sở Y Tế 31/08/2023
1710/SYT-NVYD Thông báo đăng ký tham dự Hội nghị Cảnh giác Dược toàn quốc năm 2023 Phòng nghiệp vụ dược 30/08/2023
1698/SYT-VP Triển khai Nghị định 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ Văn phòng sở Y Tế 29/08/2023